e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kişisel verilerin korunması anayasal bir hak


Kişisel verilerin korunması anayasal bir hak

6’ncı e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nde konuşan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Uzmanı Nadire Çoruhlu Kamalıoğlu, ‘’Kişisel verilerin korunması hakkı ve diğer anayasal haklar kapsamında denge testi’’ konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

Nadire Çoruhlu Kamalıoğlu, kişisel verilerin korunmasının bir anayasal hak olduğunun altını çizdi. Anayasal hakların ilk olarak 1961 Anayasası’nda yer aldığını ifade eden Kamalıoğlu, günümüzdeki halinin ise 1982 Anayasası’nda olduğunu belirtti. Söz konusu anayasal hakların anayasanın ikinci bölümünde yer aldığını söyleyen Kamalıoğlu, buradaki anayasal haklarımızın üç başlık altında düzenlendiğini dile getirdi.

Nadire Çoruhlu Kamalıoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: ‘’Bu haklar; kişi hakları, sosyal ve ekonomik haklar, siyasi haklar şeklindedir. Konu itibariyle bugün kişi haklarına odaklanacağız. Kişi hakları; insanın insan olmasından kaynaklı doğuştan sahip olduğu ve devletin müdahalesine açık olmayan, devletin koruduğu ve saygı duyduğu haklardır. Bu haklara devletin negatif statü hakları da denmektedir. Ayrıca koruyucu haklar olarak da bilinmektedir. Kişisel verilerin korunması da kişi hakları kısmında özel hayatın gizliliği anayasal hakkında düzenlenen temel bir haktır.’’

VİDEO: 691
BAŞLIK: Kişisel Verilerin Korunması Anayasal Bir Hak
KONUŞMACI: Nadire Çoruhlu Kamalıoğlu – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Uzmanı
ETKİNLİK: 6. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 3 Mayıs 2023, Çarşamba
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara