e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

KVKK Mevzuat Çalışmaları


KVKK Mevzuat Çalışmaları

e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 25 Ocak 2018’de, Ankara’da, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) himayesinde gerçekleştirildi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2. Başkanı Cabir Bilirgen moderatörlüğünde gerçekleştirilen ikinci oturumda alanında uzman kişiler yer aldı.

Etkinlikte, kişisel verileri koruma uzmanlarının yanı sıra bu alanda faaliyet gösteren siber güvenlik firmalarının temsilcileri ve hukukçular, konuyu pek çok farklı açıdan ele aldı. İlki düzenlenen zirvede protokol, konuşmacılar, sponsorlar, basın mensupları ve konuyla ilgili ziyaretçiler de katıldı.

Moderatör KVKK 2. Başkanı Cabir Bilirgen Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile ilgili çalışmalardan bilgi verdikten sonra konuşmasına şu şekilde devam etti: ”Bildiğiniz gibi 24 Mart 2016’da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu TBMM’de kabul edildi, 7 Nisan 2016’da da yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kurum 195 kadro, 9 kurul üyesiyle birlikte başlaması gerekirken neredeyse sıfır kadroyla, bir elin parmaklarından daha az insanla ama kurul üyelerinin tam mesai çalışmalarıyla ikincil mevzuat ve rehber çalışmalarına başlandı. Bu mevzuat çalışmaları da bugün itibariyle bitti.”

VİDEO: 308
BAŞLIK: KVKK Çalışmaları
KONUŞMACI: Cabir Bilirgen – KVKK 2. Başkanı
ETKİNLİK: 1. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 25 Ocak 2018, Perşembe
YER: Green Park Otel – Ankara