e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Veri Sorumluları Sicili ve Veri Güvenliği


Veri Sorumluları Sicili ve Veri Güvenliği

e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 25 Ocak 2018’de, Ankara’da, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) himayesinde gerçekleştirildi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2. Başkanı Cabir Bilirgen moderatörlüğünde gerçekleştirilen zirvenin ikinci oturumunda alanında uzman kişiler yer aldı.

Etkinlikte, kişisel verileri koruma uzmanlarının yanı sıra bu alanda faaliyet gösteren siber güvenlik firmalarının temsilcileri ve hukukçular, konuyu pek çok farklı açıdan ele aldı. İlki düzenlenen zirveye protokol, konuşmacılar, sponsorlar, basın mensupları ve konuyla ilgili ziyaretçiler de katıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurul Üyesi Şaban Baba etkinlikte ‘’Veri Sorumluları Sicili’’ konusunda şunları söyledi: ‘’Kanunumuzun 16’cı maddesi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na Veri Sorumluları Sicili hakkında yönetmeliği düzenlemeyi emretmektedir. Bu yönetmelikte temel olarak kişisel veri işleme envanteri, Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi kısaca VERBİS; veri sorumlusu, veri sorumlusu temsilcisi irtibat kişisi, kamu kurumları için koordinasyon sağlayan kişi, sicile kayıt hükümlülüğü, veri kategorisi alıcı grubu gibi tanımlamalara yer vermiştir. Yönetmeliğin amacı, kurulun gözetiminde, başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulacak Veri Sorumluları Sicili’nin oluşturulması idaresi ve Veri Sorumluları Sicili’nde yapılması öngörülen kayıtlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.’’

VİDEO: 309
BAŞLIK: Veri Sorumluları Sicili Ve Veri Güvenliği
KONUŞMACI: Şaban Baba – Kişisel Verileri Koruma Kurul Üyesi
ETKİNLİK: 1. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 25 Ocak 2018, Perşembe
YER: Green Park Otel – Ankara