e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

KVKK ve GDPR arasındaki farklar


KVKK ve GDPR arasındaki farklar

2’nci e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 24 Nisan 2019 tarihinde, Ankara’da, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nda (KVKK) gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Trend Micro Ankara Bölge Müdürü Serbülend Zeren, “Dünya nüfusu 2018’de 7,5 milyardı. Ama buna karşılık birbirleri ile bağlantılı cihazlar, nüfusu geçerek 11,2 milyara ulaştı. Bu kadar cihazdan toplanan veri de her geçen gün daha fazla artıyor. Bu yüzden de gerek kişilerin gerekse kurumların, devletlerin, bu kadar veriyi işlerken aynı zamanda da korumasının önemi anlaşılıyor” dedi.

Zeren devamında, “GDPR ve KVKK, modern çağdaki kapsamlı kişisel veri yönetiminin, başlangıç çizgisi olarak düşünülmeli. Bu yüzden de uyumluluk için harekete geçmeyi son dakikaya bırakmamak gerekiyor. Bunu da büyüme ya da daha geniş dijital dönüşüm inisiyatifleri gibi temel stratejik iş kararlarından biri olarak kabul etmek gerekiyor. GDPR’dan sıklıkla bahsediliyor ama Türkiye’de ondan önce yürürlüğe giren KVKK’nın da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Hizmet sunmak ürün sunmak ya da kitlenin farklı mecralardaki davranışlarını izlemek gibi amaçlarla bireylerin kişisel verilerini ve bilgilerini işleyen tüm kuruluşların KVKK ile uyumlu olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

KVKK ve GDPR arasındaki farkları da sıralayan Zeren şu şekilde konuştu:

“KVKK ile yapılan düzenlemede özellikle dikkat çekici başlıklar var. KVKK veriyi kontrol eden bireylerin ve tüzel kişilerin kanunla uyumsuzluk karşısında doğrudan sorumlu olacaklarını belirtiyor. Ama GDPR’da bu daha farklı. Bu tür uyumsuzluklarda veriyi kontrol eden kadar veriyi işleyeni de sorumlu tutuyor. KVKK’daki cezalar en fazla 1 milyon TL ile sınırlandırılmışken, GDPR’da ise cezalar 20 milyon Euro yada yıllık şirket cirolarının yüzde 4’üne kadar kesilebiliyor. GDPR tüm veri işleme süreçlerinin kayıtlarının iletilmesini istiyor. KVKK’nın ise çok daha katı bir mekanizması var. Veriyi kontrol edenlerin veri kontrol siciline kayıt olmalarını talep ediyor. Ayrıca bu kayıt mecburiyetinin bir parçası olarak oldukça sıkı bir kayıt tutulmasını talep ediyor. GDPR’ın aksine ise KVKK’da bir veri koruma sorumlusunun olması isteğe bağlı.”

VİDEO: 756
BAŞLIK: KVKK ve GDPR Arasındaki Farklar
KONUŞMACI: Serbülend Zeren – Trend Micro Ankara Bölge Müdürü
ETKİNLİK: 2.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 24 Nisan 2019, Çarşamba
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara