e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

KVKK Yönetmelikleri Kapsamında Dikkat Edilmesi Gerekenler


KVKK Yönetmelikleri Kapsamında Dikkat Edilmesi Gerekenler

e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 25 Ocak 2018’de, Ankara’da, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) himayesinde gerçekleştirildi. Zirvede Av. Özgür Eralp moderatörlüğünde “Kişisel Verileri Korumanın Hukuki Yönü” konusu alanında uzmanları ile ele alındı.

Etkinlikte, kişisel verileri koruma uzmanlarının yanı sıra bu alanda faaliyet gösteren siber güvenlik firmalarının temsilcileri ve hukukçular, konuyu pek çok farklı açıdan ele aldı. İlki düzenlenen zirvede protokol, konuşmacılar, sponsorlar, basın mensupları ve konuyla ilgili ziyaretçiler de katıldı.

RP-Legal Kurucu – Yönetici Av. Çiğdem Ayözger, ‘KVKK Yönetmelikleri Kapsamında Dikkat Edilmesi Gerekenler’ konusunda bilgilerini katılımcılarla paylaştı. Çiğdem Ayözger konuşmasına şu sözlerle devam etti: ‘’KVK Yönetmeliklerinden birincisi kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hakkında yönetmelik. İkincisi veri sorumluları sicili hakkında yönetmelik. Üçüncüsü KVKK çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelik. Son olarak da kişisel sağlık verilerinin işlenmesi, sağlanması ve mahremiyetinin hakkında yönetmelik olarak sıralamak mümkündür.’’

VİDEO: 319
BAŞLIK: KVKK Yönetmelikleri Kapsamında Dikkat Edilmesi Gerekenler
KONUŞMACI: Av. Çiğdem Ayözger
ETKİNLİK: 1. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 25 Ocak 2018, Perşembe
YER: Green Park Otel – Ankara