e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kişisel Verileri Koruma Kanununun Kurumlara Getirdiği Yükümlülükler


Kişisel Verileri Koruma Kanununun Kurumlara Getirdiği Yükümlülükler

e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 25 Ocak 2018’de, Ankara’da, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) himayesinde gerçekleştirildi. Zirvede Av. Özgür Eralp moderatörlüğünde “Kişisel Verileri Korumanın Hukuki Yönü” konusu alanında uzmanları ile ele alındı.

Etkinlikte, kişisel verileri koruma uzmanlarının yanı sıra bu alanda faaliyet gösteren siber güvenlik firmalarının temsilcileri ve hukukçular, konuyu pek çok farklı açıdan ele aldı. İlki düzenlenen zirvede protokol, konuşmacılar, sponsorlar, basın mensupları ve konuyla ilgili ziyaretçiler de katıldı.

1.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nin dördüncü oturumda Av. Metin Kaya, ‘Kişisel verileri koruma kanununun kurumlara getirdiği yükümlülükler’ konusunda bilgilerini katılımcılarla paylaştı. Av. Metin Kaya sözlerine şu şekilde devam etti: ‘’Biz hukuken bir konuyu ortaya koymaya çalıştığımızda öncelikle bunun temel dayanağını bulmak durumundayız. Anayasamızda bir değişiklik yapıldı; 20. maddesine bir fıkra eklendi. Bununla beraber kişisel verilerin korunması hukuk hükmüyle birlikte güvence altına alındı. Burada öncelikle temel ilke herkesin kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkına sahip olması. Sonra da bunun neleri kapsayacağıyla ilgili ana ilkeler belirlendi.’’

VİDEO: 318
BAŞLIK: Kişisel Verileri Koruma Kanununun Kurumlara Getirdiği Yükümlülükler
KONUŞMACI: Av. Metin Kaya
ETKİNLİK: 1. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 25 Ocak 2018, Perşembe
YER: Green Park Otel – Ankara