e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi


Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 25 Ocak 2018’de, Ankara’da, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) himayesinde gerçekleştirildi. Zirvede Av. Özgür Eralp moderatörlüğünde “Kişisel Verileri Korumanın Hukuki Yönü” konusu alanında uzmanları ile ele alındı.

Etkinlikte, kişisel verileri koruma uzmanlarının yanı sıra bu alanda faaliyet gösteren siber güvenlik firmalarının temsilcileri ve hukukçular, konuyu pek çok farklı açıdan ele aldı. İlki düzenlenen zirvede protokol, konuşmacılar, sponsorlar, basın mensupları ve konuyla ilgili ziyaretçiler de katıldı.

Adli Bilişim Uzmanı Av. İbrahim Saruhan ise ‘Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi’ konusunda bilgilerini katılımcılarla paylaştı. İbrahim Saruhan konuşmasına şu sözlerle devam etti: ‘’Biz bilginin gizliliğine, bütünlüğüne ve erişebilirliğine bakıyoruz. Veri silme diye bizim bilişim güvenliğinde merak ettiğimiz, zaman harcadığımız bir alan yok. Fakat bu kanun özelliği bunu da istiyor. Kişisel verilerin silinmesi çok kritik bir nokta burada. Çünkü buradaki önlemler bunları kapsıyor fakat silme dediğinizde silme onlarda yok.’’

VİDEO: 320
BAŞLIK: Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi
KONUŞMACI: Av. İbrahim Saruhan
ETKİNLİK: 1. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 25 Ocak 2018, Perşembe
YER: Green Park Otel – Ankara