e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Nükleer enerji sistemleri’nin güvenliğinde aktif roller ve aktörler vardır


Nükleer enerji sistemleri’nin güvenliğinde aktif roller ve aktörler vardır

Nükleer enerji sistemlerine siber güvenlik açısından bakıldığında aktif roller ve aktörler olduğunu belirten Beyaz Şapkalı Hacker Mustafa Altınkaynak, bu roller ve aktörleri şu şekilde sıraladı:

• Uluslararası Toplumlar
• Devletler
• Kuruluşlar
• Nükleer Güç Tesislerinin Yöneticileri
• Personel

Nükleer enerji sistemlerinde görev paylaşımı yapılmış durumların mevcut olduğunu söyleyen Altınkaynak, “Örneğin; uluslararası toplumlar bir nükleer enerji tesisinin kurulması aşamasında diğer toplumlarla, diğer devletlerle masa başına oturup onların yaptıkları sistemlerden örnekler alabilir. Devletler otorite ortaya koyarak bu noktadaki kontrol mekanizmalarının işletilmesini sağlayabilir. Kuruluşlar o ülkenin içerisinde yer alan sivil toplum kuruluşları ya da teknoloji firmaları nükleer tesisin icrası esnasında yer alabilir. Nükleer güç tesislerinin yöneticileri ve personelleri de kritik. Çünkü siz bir nükleer enerji tesisi ile ilgili bilgi almak istiyorsanız oranın personelleriyle birebir iletişime geçmeniz gerekecek” dedi.

VİDEO: 500
BAŞLIK: Nükleer Enerji Sistemleri’nin Güvenliğinde Aktif Roller ve Aktörler Vardır
KONUŞMACI: Mustafa Altınkaynak – Beyaz Şapkalı Hacker
ETKİNLİK: 4. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 24 Eylül 2020, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara