e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Dünyayı şekillendiren sosyoekonomik etkenler nelerdir?


Dünyayı şekillendiren sosyoekonomik etkenler nelerdir?

Hızlı kentleşmenin geleceğin en önemli başlıklarından bir tanesi olduğunu belirten MOBİLSİAD Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, “Bu nedenle dünya nüfusu yaklaşık olarak 11.2 milyara ulaştığında, söz konusu dünya nüfusunun yüzde 86’dan fazlası şehirlerde yaşıyor olacak” dedi.

11.2 milyara ulaşmış olan dünya nüfusunun yüzde 86’sının şehirlerde yaşamaya başladığı andan itibaren, şehrin akıllı şehir teknolojileriyle yeniden kurgulamamasının çok büyük bir felakete sebep olacağını vurgulayan Prof. Dr. Alkin, “Böyle bir şehrin ulaşım, içme suyu, kanalizasyon, haberleşme ve toplu taşıma başta olmak üzere her türlü ihtiyacını karşılama noktasında bugünkünden çok daha sofistike teknolojilere ihtiyacımız olduğu aşikar” ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmenin sağlaması gereken en önemli unsurlardan bir tanesinin de küresel iklim değişikliği tehlikesinin bertaraf edilmesi olduğunu söyleyen Alkin, “Bugünden geleceğe küresel iklim değişikliğini önemli ölçüde bertaraf edecek teknolojileri, havaya karbon salınımını olabildiği ölçüde minimize edecek teknolojileri devreye almamamız halinde 2030’dan sonra aldığınız hiçbir tedbir, dünyada kara toprağı ve okyanus sıcaklığının 2.8 dereceden başlayarak bazı karanlık senaryolarda 5 ile 7 derecelik ısınmaya kadar gittiği bir karanlık gelecekten geri bırakamayacak” şeklinde konuştu.

Dijitalleşmenin bu boyutuyla olağan üstü bir hızla önümüzdeki 10 yıl içerisinde havaya karbon salımını en düşük düzeye indirmemizi sağlayacak yeni bir küresel yol haritasını oluşturabilmemiz için son derece önemli olduğunu dile getiren Alkin, “Dolayısıyla tüm bunları gerçekleştirebilmek adına yenilenebilir enerji teknolojilerinden dünya ekonomisinde daha yüksek oranda bir verimliliğe ulaşabilmek adına, akıllı bir yaşama geçebilmek anlamında bu teknolojik sıçramaya, bu teknolojik kırılmaya çok ciddi manada ihtiyacımızın olduğunu ifade etmek lazım” diyerek sözlerini tamamladı.

VİDEO: 501
BAŞLIK: Dünyayı Şekillendiren Sosyoekonomik Etkenler Nelerdir?
KONUŞMACI: Prof. Dr. Kerem Alkin – MOBİLSİAD Başkanı
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara