e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Olası Bir Veri İhlalinden Sonra Veri Sorumlusu, İlgili Kişilere ve KVKK’ya Bilgi Vermek Zorunda


Olası Bir Veri İhlalinden Sonra Veri Sorumlusu, İlgili Kişilere ve KVKK’ya Bilgi Vermek Zorunda

4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 17 Haziran 2021’de, Ankara’da, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nda (KVKK) hibrit etkinlik formatında gerçekleştirildi. Etkinliğin fiziksel bölümüne, KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, sponsorlar ve konuşmacılar katıldı.

Etkinlikte, kişisel verileri koruma uzmanlarının yanı sıra bu alanda faaliyet gösteren siber güvenlik firmalarının temsilcileri ve hukukçular, konuyu pek çok farklı açıdan ele aldı. Zirve bu yıl, COVID-19 salgını nedeniyle hem fiziksel olarak hem de çevrim içi şekilde hibrit etkinlik formatında gerçekleştirildi. KVKK binasında gerçekleştirilen etkinliğin fiziksel bölümüne; protokol, konuşmacılar, sponsorlar ve basın mensupları kabul edildi. İzleyiciler ise etkinliği, e-Safe’in resmi YouTube kanalı üzerinden ve Türksat Kablo-Net üzerinden canlı olarak takip ettiler.

Prof. Dr. Bilir, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmasında şunları dile getirdi: “Kişisel veri güvenliğini iki evrede ele almak mümkündür. Veri güvenliğinin birinci evresi, olası bir ihlalden önce yapılması gerekenlerdir. Bunları, teknik ve idari tedbirlerin alınması ile kanun hükümlerinin uygulanması amacıyla gerekli denetimlerin yapılması şeklinde özetleyebiliriz. Bu evrede proaktif bir anlayışla sürdürülebilir veri koruma politikaları uygulanmalıdır. İkinci evre ise olası bir veri ihlalinden sonra yapılması gerekenlerdir. Buna göre bir veri güvenliği ihlali meydana gelmesi halinde veri sorumlusu, ihlalden etkilenen kişilere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na bildirmek zorundadır. Kurul, daha önce almış olduğu çeşitli kararlar ile ihlalden etkilenen kişilere hangi konularda bildirim yapılacağı, ihlal bildirimlerinin neye göre ilan edileceği, kurula bildirimin hangi süre zarfında gerçekleştirilmesi gerektiği gibi konularda, birtakım dokümanlar hazırlamıştır.”

Prof. Dr. Bilir, kurulun son dönemdeki faaliyetlerini özetledi ve alınan kararlar ile ilgili çeşitli istatistikler verdi.

Prof. Dr. Bilir, Mart ayında yayınlanan İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında, Kişisel Verilerin Korunması Kanu’nun AB’nin GDPR mevzuat ile uyumlu hale getirilmesi konusundaki çalışmaların tamamlandığını söyledi.

VİDEO: 293
BAŞLIK: Olası Bir Veri İhlalinden Sonra Veri Sorumlusu, İlgili Kişilere ve KVKK’ya Bilgi Vermek Zorunda
KONUŞMACI: Prof. Dr. Faruk Bilir – KVKK Başkanı
ETKİNLİK: 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Haziran 2021, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara