e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Pandemi Süreci Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Hayatımızdaki Yerini Bir Kez Daha Gösterdi


Pandemi Süreci Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Hayatımızdaki Yerini Bir Kez Daha Gösterdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) himayesinde, 25 Mart 2021’de, Ankara’da, hibrit olarak gerçekleştirilen 5.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde, “Türkiye’nin Siber Güvenlik Yol Haritası 2.0” konusu masaya yatırıldı. Etkinliğe, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve sektör temsilcileri katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Onur Gençer, sunumunda şunları söyledi: “İnsan hayatına kayda değer ölçüde yön verecek hale gelen teknolojik gelişmelerin, doğru ve güvenli şekilde kullanımı, teknolojiye uyum süreçlerinin başarılı şekilde yönetilmesi, devlet politikalarında bunlara yer verilmesi ve yeni teknolojik gelişmelere yol açacak seviyeye getirilmesi önem arz etmektedir. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi süreci, bize bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatımızda ne kadar önemli bir yeri olduğunu ve bizlere çözüm sunduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Bankacılık ve iletişim sektörü başta olmak üzere birçok sektör evden çalışma alternatiflerini kullanmaya başlarken eğitim kurumları, uzaktan eğitim platformları ile öğrencilerine ulaşmakta, e-ticaret sitelerine olan ilgi artmakta ve iş dünyasında toplantılar bu gibi etkinlikler görüntülü veya sesli telekonferans yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir.”

VİDEO: 258
BAŞLIK: Pandemi Süreci Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Hayatımızdaki Yerini Bir Kez Daha Gösterdi
KONUŞMACI: Onur Gençer – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 25 Mart 2021, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara