e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Siber Güvenlik Stratejisinde Belirlenen Hedeflere Ulaşmak En Önemli Konu


Siber Güvenlik Stratejisinde Belirlenen Hedeflere Ulaşmak En Önemli Konu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) himayesinde, 25 Mart 2021’de, Ankara’da, hibrit olarak gerçekleştirilen 5.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde, “Türkiye’nin Siber Güvenlik Yol Haritası 2.0” konusu masaya yatırıldı. Etkinliğe, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve sektör temsilcileri katıldı.

BTK Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı Bülent Arsal, sunumunda şunları söyledi: “Siber güvenlik stratejileri ülkeler için çok önemli. Bildiğiniz gibi ilk stratejimizi, 2013-2014 yılında hazırlanan ve yayınlanan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı olarak faaliyete geçirmiştik. Bununla birlikte bundan sonra 2016 ve 2019 yıllarını kapsayan ulusal siber güvenlik stratejisi ve eylem planlarını da geçtiğimiz yıllarda tamamladık ve bunlarla alakalı birçok kazanımlarımız oldu. Bunun devamında da yeni siber güvenlik stratejimizi yayınladık, 2020-2023 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı. Siber güvenlik bizim açımızdan, ülkemizin hem ekonomisinin ilerlemesi hem toplumsal refahımız hem toplumsal güvenliğimizi sağlamak açısından stratejilerde belirlenen hedeflere ulaşmak bizim öncelikli alanlarımız.”

VİDEO: 257
BAŞLIK: Siber Güvenlik Stratejisinde Belirlenen Hedeflere Ulaşmak En Önemli Konu
KONUŞMACI: Bülent Arsal – BTK Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 25 Mart 2021, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara