e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Pseudonim veri kullanım şekilleri nelerdir?


Pseudonim veri kullanım şekilleri nelerdir?

Takma ad (Pseudonim veri) kullanımının iki şekilde olduğunu söyleyen Bilgisayar Mühendisi ve Avukat Hasan Selçuk Turan, “Bunlardan ilki veri sorumlusunun kendi içerisinde olan kullanım şeklidir” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Aslında bir veri sorumlusunun içerisinde her verinin herkese ulaşması gerekmez. Özellikle ilgili kişilerin saklanması gerekiyorsa, bu kişilerin dışındaki diğer kullanıcıların kullanıcı adıyla ekrana bakan kişiler olması gerekmez, doğrudan yazılımı kullanan kişiler de olabilir. Bu durumda sadece belli bir kısım kullanıcının dışındaki kişiler, aslında işledikleri verilerin kimlere ait olduğunu görmezler.”

Bir başka kullanım şeklinin de veri sorumlusuyla veri işleyen arasındaki Takma ad kullanımı olduğunu belirten Turan, “Burada da veri sorumlusuna ilgili kişilerden veriler geliyor. Fakat bu verileri kendisi değil, dışarıda veri işleyene gönderiyor. Onlara Takma ad kullanıyor. Veri işleyendeki hiç kimse kimlerle ilgili veri işlediklerini bilmiyorlar. Sadece veri sorumlusunda çalışanlar biliyor” ifadelerini kullandı.

VİDEO: 577
BAŞLIK: Pseudonim Veri Kullanım Şekilleri Nelerdir?
KONUŞMACI: Av. Hasan Selçuk Turan – Bilgisayar Mühendisi
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara