e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Riskin boyutlarına göre korunma zamanı


Riskin boyutlarına göre korunma zamanı

Forcepoint, Dynamic Data Protection adı verilen sektörün ilk Riske Uyarlanabilir Koruma çözümünü duyurdu. Çözüm, kurumsal şirketler ve kamu kuruluşlarındaki CISO’ların kullanıcı ve veri güvenliği ile üretkenlik arasındaki dengeyi kurma sorununa yanıt olarak geliştirildi.

Halen kullanılan mevcut siber güvenlik çözümleri geleneksel tehdit engelleme tekniklerine ve statik değerlendirmelere dayanıyor. Ancak bu yöntemler, yalnızca işlemlerin güvenlik nedeniyle yavaşlamasına neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda milyonlarca tehdit uyarısıyla güvenlik analistlerini zor durumda bırakıyor.

Kurumların günümüzde karşı karşıya kaldığı karmaşık ve gelişmiş tehditlere çözüm bulmak için Forcepoint tarafından geliştirilen Riske Uyarlanabilir Koruma yaklaşımı, riskleri sürekli olarak değerlendirip isteğe bağlı olarak artırılabilen veya azaltılabilen oranda otomatik tepki veriyor. Bu özellik kullanıcılar, makineler ve hesaplar arasındaki veri işlemlerini anlayabilen insan merkezli davranış analizlerinin gücü ile sağlanıyor. Akıllı bağlam sayesinde kurumsal ağlarda riskleri değiştirmek için gereken karar verme süreci ve güvenlik kontrolleri hızlanıyor. Sektörün dinamik olarak uyum sağlayan otomatik tepki özelliğine sahip bu ilk çözümü sayesinde, güvenlik analistleri çok daha değerli görevlere odaklanabiliyor ve geleneksel güvenlik araçları nedeniyle biriken uyarı yığınını da ortadan kaldırıyor.

Ayrıca, CISO ve CIO’lar da geleneksel güvenlik nedeniyle ortaya çıkan yavaşlama noktalarını azaltarak üretkenliği ve başarıyı artırabiliyor. Aynı zamanda, riskleri tespit edip azaltmak için gereken süre de günler veya aylardan saniyelere kadar düşürülüyor.

“Günümüzde çoğu güvenlik aracının sorunu statik olmaları. Farklı kullanıcı ve işlem türlerine uyum sağlayamıyorlar. Ayrıca yalnızca iki yönlü çalışıyorlar, yani ya tamamen engelliyor ya da tamamen izin veriyorlar.” diyen 451 Research Baş Güvenlik Analisti Garett Bekker, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Ancak, BT özellikli cihazların yerinde ya da bulutta olmak üzere her yerde kullanıldığı bir dünyada, sürekli değerlendirme yapan ve kendini uyarlayarak tepki veren bir risk tabanlı yaklaşım daha detaylı yanıtlar ve sızmalara karşı çok daha etkin bir koruma sağlayabilir.”

Bu çeyrekte piyasaya sunulacak olan Forcepoint Dynamic Data Protection, şirketin ilk Riske Uyarlanabilir Koruma çözümü olacak. Eski veri kaybı önleme (DLP) çözümlerini geride bırakan çözüm, yönetici müdahalesine gerek kalmadan kurumsal uç noktalarda veya cihazlarda güvenlik ilkelerini uyarlanabilir şekilde değiştirip uygulayan yeni nesil bir veri koruma yöntemi sunuyor.

Temelinde insan merkezli davranış analizi bulunan Forcepoint Dynamic Data Protection, kurumsal veya yönetilmeyen ağlarda her kullanıcının “normal” davranış profillerini oluşturmak için anonim ve sürekli güncellenen bir davranışsal risk puanlaması uyguluyor. Forcepoint’in akıllı sistemleri, tanımlanan risklere yanıt vermek için bireysel risk değerlendirmesinin katkısıyla bir dizi güvenlik önlemi uyguluyor. Örneğin, Forcepoint Dynamic Data Protection veri erişimine izin verip izleyebiliyor, dosya indirmelerine erişim sağlayıp şifreleyebiliyor veya her bir işlemin kurumsal verilerle ilişkisine ve risk puanına bakarak hassas dosyalara erişimi tamamen engelleyebiliyor.

Kurumların güvenlik tepki ilkelerini en önemli risklere otomatik olarak uyarlayabilmesi kritik müşteri verilerini, fikri mülkiyetleri ve hatta başarıyı korumaları anlamına geliyor. Gelişmiş siber tehditlerin sayısı arttıkça, düzgün bir veri koruma çözümüne sahip olmayan kurumsal şirketler kaybettikleri verileri, üretkenliği ve müşteri güvenini geri kazanmak için milyonlar harcamak zorunda kalacak.

“Sürekli artan veri sızıntıları, çalınan kimlikler ve gizlilik ihlalleri, kullanıcıları ve verilerini korumak amacıyla siber davranışları sürekli değerlendirmek için yeni bir yola duyulan ihtiyacı daha da belirgin hale getirdi.” diyen Forcepoint CEO’su Matthew Moynahan, sözlerine şöyle devam ediyor: “Nokta çözümlerine dayalı eski veri koruma yöntemlerinin sonu geldi. Geleceğe yönelik tek yol birleşik yaklaşımlardan geçiyor. Yalnızca teknoloji yerine kullanım şeklini de dikkate almamızın vakti geldi ve DLP’nin yeni nesli Forcepoint Dynamic Data Protection ile başlıyor.”
Yeni Forcepoint Dynamic Data Protection, müşterinin becerilerini şirketin Human Point Sistemi’yle genişleten bir ürün. Sensörler, analiz ve uygulama alanındaki yenilikleri bir araya getiren Human Point Sistemi sayesinde müşteriler; birleşik ilke yönetimine sahip sistemlere kusursuz bir şekilde entegre olabilen veya mevcut fiziksel veya bulut ortamlarına eklenebilen DLP, User and Entity Behavior Analytics (UEBA), Cloud Access Security Broker (CASB), Web/Email Security, Data Guard ve Network Security (NGFW) gibi sınıfının en iyi Forcepoint siber güvenlik ürünlerinden istediğini kullanabiliyor.