e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Şebeke ve bilgi güvenliği birçok sektör için önemli


Şebeke ve bilgi güvenliği birçok sektör için önemli

Şebeke ve bilgi güvenliğinin yalnızca elektronik haberleşme sektörü ile ilgili olmadığını belirten Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, şebeke ve bilgi güvenliğinin bankacılık, enerji, sağlık, ulaştırma, su yönetimi gibi sektörlerin de en önemli çalışma alanlarından bir tanesi haline geldiğini söyledi.

Elektronik haberleşme altyapılarının güvenliğinin enerji, sağlık, bankacılık gibi diğer sektörlerin güvenliğinde ve hizmetin devamlılığında önemli rol oynağını dile getiren Karagözoğlu, “Burada sektörlerin karşılıklı bağından söz etmekte de fayda görüyorum. Örneğin; bilgi ve iletişim sektöründen bahsettiğimiz her teknoloji, her türlü sistem ve kaynak enerjiye ihtiyaç duyar. Dolayısıyla şebeke ve bilgi güvenliğine yönelik çalışmalar ilgili tüm kamu kurumlarımız ve özel sektör temsilcilerimizin katılımıyla ele alınması gereken disiplinler arası bir bakış açısı” dedi.

“Siber güvenlik şebeke ve bilgi güvenliği alanında uluslar arası standartların ve düzenlemelerin dikkate alınmasının yanı sıra ülkelere has yerel ihtiyaçlar da aynı ölçüde dikkate alınması gerekiyor. Bizde bu gerçeğin bilincinde olarak çalışmalarımızı uluslar arası kriterleri dikkate alarak, yerel ihtiyaçlarımız doğrultusunda şekillendiriyoruz” ifadelerini kullanan Karagözoğu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren USOM ülkemizi etkileyebilecek saldırılara karşı 7/24 müdahale esasına göre çalışıyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz siber güvenlik sistemlerini kullanarak hem saldırıları engelliyor, hem de tedbir alıyoruz. Teknik seviyede USOM, sektörel SOME’ler ve kurumsal SOME’ler olarak şekillenen siber güvenlik yapılanmamızda hali hazırda bin 300’ün üzerinde kurumsal ve sektörel SOME ile USOM bünyesinde işletilen SOME İletişim Platformu kayıtlı 4 binin üzerinde siber güvenlik uzmanı ülkemizin siber sahasını korumaktadır. Ayrıca sürdürülen çalışmalar ile ülkemizdeki kritik kurum ve kuruluşların tehditler ve zafiyetlere karşı uyarılarak ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli önlemlerin alınması sağlanmaktadır.”

VİDEO: 419
BAŞLIK: Şebeke ve Bilgi Güvenliği Birçok Sektör İçin Önemli
KONUŞMACI: Ömer Abdullah Karagözoğlu – Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı
ETKİNLİK: 4. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 24 Eylül 2020, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara