e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Siber Güvenlik Konusunda STK’lara Düşen Görevler


Siber Güvenlik Konusunda STK’lara Düşen Görevler

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) himayesinde, 25 Mart 2021’de, Ankara’da, hibrit olarak gerçekleştirilen 5.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde, “Türkiye’nin Siber Güvenlik Yol Haritası 2.0” konusu masaya yatırıldı. Etkinliğe, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve sektör temsilcileri katıldı.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 2. Başkanı Ali Yazıcı, siber güvenlik konusunda STK’lara düşen görevleri anlattı ve şunları söyledi: “Siber güvenlik ekosistemi, bütün paydaşları kapsayan bir ekosistem ve bu ekosistemin sağlıklı bir şekilde oluşturulması, geliştirilmesi, yeniden ihtiyaçlara göre yapılandırılması, güncellenmesi ve de sürdürülebilirliği, STK’ların ana görevlerinden biridir diye düşünüyoruz. Bu, dünyada da böyle. Siber güvenlik ekosisteminin paydaşlarına baktığımızda tabii ki en başta devlet kurumları yer alıyor. Kritik alt yapılarımız var. Bunun içerisinde, özel sektörümüz, üniversitelerimiz ve de tabii ki vatandaşlarımız yer alıyor.”

VİDEO: 272
BAŞLIK: 2020’de Dünyada Yaşanan Siber Saldırı Örnekleri
KONUŞMACI: Ali Yazıcı – Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 2. Başkanı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 25 Mart 2021, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara