e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Siber Güvenlik, Milli Çıkarlarımız için Kritik Öneme Haizdir


Siber Güvenlik, Milli Çıkarlarımız için Kritik Öneme Haizdir

14 Mart 2019 tarihinde Ankara’da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Yerleşkesi’nde gerçekleşen 3.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’ne, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Genelkurmay MEBS Bşk. Hv. Tuğg. Alper Ketencioğlu, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, TSK Siber Savunma Komutanı Albay Can Sert, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen ve sektör temsilcileri katıldı.

3.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nin açılışında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu açılış konuşması yaptı. Ömer Abdullah Karagözoğlu şunları söyledi: “Bugün hem insanlar hem de kurumlar için hayati öneme sahip bir konu olan siber güvenliği konuşuyor olacağız. Bildiğimiz gibi gizlilik ve korunma ihtiyacı hepimiz için doğuştan gelen bir özellik. Güvenlik; yeme, içme, barınma kadar hayati bir ihtiyaçtır. Siber güvenlik ise milli çıkarlarımız söz konusu olduğunda daha kritik öneme haiz bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Siber güvenlikle ilgili yapılan bu toplantılar, sürdürülebilirliği ve etkinliği ulusal seviyede siber güvenlik kapasitesinin artırılmasına ve toplumun tüm katmanlarında farkındalık yaratılmasına olanak sağlayacaktır. Siber güvenlikle ilgili bir ekosistem oluşturulması, tüm paydaşlar tarafından süreçlerin yakından takip edilmesi ve bu konunun tüm sosyal boyutları ile tartışılması, siber dünyada kendimize örmeye çalıştığımız duvara önemli bir harç olacaktır.

Ayrıca yerli teknolojilerin geliştirilmesi ve kritik altyapılarda kullanılmasına yönelik politika, strateji ve eylem planlarının da masaya yatırılması toplumun tüm katmanlarında farkındalık oluşturulmasını sağlayacaktır.”

VİDEO: 091
BAŞLIK: Siber Güvenlik, Milli Çıkarlarımız için Kritik Öneme Haizdir
KONUŞMACI: Ömer Abdullah Karagözoğlu – BTK Başkanı
ETKİNLİK: 3.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 14 Mart 2019, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara