e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Siber Uzay ve Siber İstihbarat


Siber Uzay ve Siber İstihbarat

14 Mart 2019 tarihinde Ankara’da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Yerleşkesi’nde gerçekleşen 3.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’ne, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Genelkurmay MEBS Bşk. Hv. Tuğg. Alper Ketencioğlu, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, TSK Siber Savunma Komutanı Albay Can Sert, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen ve sektör temsilcileri katıldı.

3.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nin açılışında bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan şunları söyledi: “Bildiğiniz üzere bilimsel araştırma ve bunların teknolojiye yansıması aslında hayatımızı kolaylaştıran bir çok yeniliği de sahne olmuş durumda. Teknoloji hepimizin hayatını etkileyen bir yaşam tarzı ya da fikir olarak düşünülse de aslında ihtiyaçlar olarak yaşam tarzı ve düşünceleri değiştirmenin de bir yolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çağımızı iyi, kötü her iki yönde de etkileyen etkenlerden bir tanesi de işte bu teknolojinin kullanılmasıdır. Doğurduğu bir takım kötülükler yanında insanlığı geçmişte ulaşabildiğinden çok daha iyi koşullara da ulaştıran yine bu teknoloji ve bunun kullanılmasıdır. Teknoloji kullanmak ve ona bağımlı olmak arasındaki ince çizgiye dikkat etmek en önemli şiarımız, keza teknolojiyi aşırı hayranlık duymak bizi teknolojik paradoksa götürür.

Teknolojinin gelişimiyle birlikte teknolojik cihazlar hayatımızın her alanına girmiş durumda. Bilgisayar ve yazılımların kolaylık sağlamasının ötesinde kullanılması adeta zorunlu hale geldiği yadsınamaz bir gerçek. Yaşamımızın bilişim teknolojileri ile bu derece iç içe olması kişisel verilerimizi aynı ölçüde tehlikeye atmakta ve bu durum bizim hayatımıza yepyeni kavramlar ve yepyeni riskleri de beraberinde getirmektedir. Siber güvenlik, siber dünya, siber uzay gibi ifadelerin son zamanlarda ne kadar fazla önümüze geldiğini hep birlikte görüyoruz. Bu kavramları neden bu kadar çok duymaya başladık? Bu durum aslında değişen bir dünya düzeninin de işareti. Günümüzde siber dünya, siber uzay artık en büyük gerçeğimiz, siber saldırılar ise en güçlü olmamız gereken mücadele alanına dönüştü.

Bugün sizlere siber uzay kavramını biraz daha açmak istiyorum. Tüm dünyaya ve uzaya yayılmış bulunan bilişim sistemlerinden ve bunları birbirine bağlayan ağlardan oluşan veya bağımsız bilgi sistemlerinden oluşan sayısal ortamı aslında biz siber uzay olarak tanımlıyoruz. Siber uzayın muğlaklığı güvenlik kavramlarını da yakından etkiliyor ve bunun yanı sıra siber ispiyonaj yani casusluk ve siber istihbarat gibi kavramlarda benzer anlamları karşılaması hasebiyle çoğu zaman birbirine karıştırılıyor ve birbirinin yerine kullanılıyor.”

VİDEO: 092
BAŞLIK: Siber Uzay ve Siber İstihbarat
KONUŞMACI: Dr. Ömer Fatih Sayan – Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı
ETKİNLİK: 3.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 14 Mart 2019, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara