e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Siber Güvenlik Sadece Teknik Bir Konu Değildir


Siber Güvenlik Sadece Teknik Bir Konu Değildir

Ankara’da 15 Mart 2018 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) himayesinde gerçekleştirilen 2.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde Akademisyen Doç. Dr. Bilgin Metin, “Kritik Altyapılarda Siber Güvenlik” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Bilgin Metin, Kritik Altyapılarda Siber Güvenlik konuşmasında yönetim bilişim sistemlerinde siber güvenliğe hem teknik hem de işletme yönü ile bakıldığını belirtti. Bilgin Metin, çalışmaları ile alternatif eğitim modelleri oluşturduklarını ve yerli kurumlar arasındaki iş birlikleri ile Türkiye’de siber güvenlik konusunda bir savunma hattı oluşturulmada etkin rol aldıklarını belirtti.

Akıllı şehirleri konuştuğumuz bir dönemde kritik alt yapının her yerde bulunduğunu belirten Metin, kritik alt yapı tanımına değindi. Kritik alt yapılarda bizim bildiğimiz IT cihazlardan farklı cihazlar kullanıldığını belirten Metin, Konuşmasına şu şekilde devam etti: “Kritik alt yapılarda kullanılan cihazların çok uzun ömürlü olması beklenmektedir. Ve dijitalleşme ile IT/OT’nın birbiri ile uyumlu olması beklentisi oluştu. Bir altyapı sistemine güvenilir bir ortamda uzaktan bağlanma, müdahale etme ve düzeltme talepleri oluştu.

Bir güvenlik duvarı oluşturduğunuzda burada açık kapılar olabiliyor bu da daha çok insan faktörüyle ilgili bir durum olabiliyor. Bu nedenle bir ürün hazırlanırken o ürünle ilgili eğitim almak önem taşıyor. Bir IT çalışanının yapacağı en küçük hata o şirketin itibarını derinden sarsabiliyor. Bu bakımdan siber güvenlik konusunun ciddiye alınması gerekiyor. Aynı zamanda siber güvenlikte oluşabilecek bir güvenlik zaafını hacker gözüyle görmeye çalışıp önceden önlem almak çok büyük önem taşıyor” 

VİDEO: 025
BAŞLIK: Kritik Altyapılarda Siber Güvenlik
KONUŞMACI: Doç. Dr. Bilgin Metin – BUSİBER Yöneticisi
ETKİNLİK: 2.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 15 Mart 2018, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara