e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Siber Güvenlikte En Zayıf Halka: İnsan


Siber Güvenlikte En Zayıf Halka: İnsan

15 Mart 2018 tarihinde ikincisi gerçekleştirilen e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde Türkiye’nin yerelde izlemesi gereken ‘Siber Güvenlik’ yol haritası masaya yatırıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’nda (BTK) gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye’nin yakın gelecekte karşı karşıya kalabileceği siber güvenlik riskleri alanında uzman 18 konuşmacı ile tartışıldı. İbn Haldun Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü öğretim üyesi ve Rektör Danışmanı Dr. Hakkı Öcal, Ankara’da gerçekleştirilen zirvede, siber güvenliğin en zayıf halkasının insan olduğunu söyledi. 

Siber Güvenlikte En Zayıf Halka: İnsan ve Sosyal Mühendislik” başlıklı sunumu gerçekleştiren Dr. Öcal, önce insanın bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Dr. Öcal; “Güvenlik, kimilerine göre bir üründür. Güvenlik bir noktada oluşan, olan bir olgu; varılan bir yerde elde edilen sonuç olmadığını hemen görürsünüz. Güvenlik bir süreçtir. Bir yerde başlar bir yerde bitmez; sürekli gider.” diyerek güvenliği ve hacking gibi süreçlerin nasıl işlediğini anlattı.

 

Kamu kurumlarının çevrimiçi mecralarının siber güvenliğinin nasıl sağlanabileceğinin görüşüldüğü zirvede Dr. Öcal sunumunda, sosyal medya başta olmak üzere, genellikle siber güvenlikte en zayıf halkanın insan olduğuna dikkat çekerek, sosyal mühendislik girişimlerinin bu mecrayı insan faktörü üzerinden çok daha tehlikeli hale getirdiğini söyledi.

VİDEO: 020
BAŞLIK: Siber Güvenlikte En Zayıf Halka: İnsan
KONUŞMACI: Dr. Hakkı Öcal – Gazeteci, İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi
ETKİNLİK: 2.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 15 Mart 2018, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara