e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Siber Terörle Mücadele


Siber Terörle Mücadele

14 Mart 2019 tarihinde Ankara’da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Yerleşkesi’nde gerçekleşen 3.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’ne, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Genelkurmay MEBS Bşk. Hv. Tuğg. Alper Ketencioğlu, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, TSK Siber Savunma Komutanı Albay Can Sert, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen ve sektör temsilcileri katıldı.

3.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde “Siber Terörle Mücadelede Zorluklar” başlıklı bir sunum yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Adli Bilişim Şube Müdür Vekili Hamza Aytaç Doğanay özetle şunları söyledi: “Siber Suçlarla Mücadele Birimi olarak biz bu konuda ne gibi zorluklar yaşıyoruz? Ben bu konulara değinmek istiyorum. Öncelikle siber terör nedir? Siber terörizm nedir? Bu kavramların tanımlarını yapmakla başlayacağım. Salondaki herkesin siber ve siber uzay kavramlarını bildiğini düşünüyorum. Terör kavramının sibere nasıl bir anlam kattığını anlatmaya çalışacağım. Tanımları yaptıktan sonra gerçekte siber terör olayı var mıdır? Varsa nasıldır? Nasıl mücadele ediyoruz? Yaşadığımız zorluklar nelerdir? Örnek olaylar üzerinden anlatacağım.

Terörün kelime anlamına baktığımızda “korkmak, titremek” anlamına geldiğini görüyoruz. Günümüzde “korku salmak” olarak da düşünebiliriz. Akademik çalışmalarda terör: “Ne zaman, nerede ve nasıl olacağı kestirilemeyen şiddette içerebilen çeşitli eylemlerle bireyler, kurumlar ve devletler üzerinde korku oluşturmak.” şeklinde tanımlanmaktadır. Literatürde terörün başarısı ne kadar korku saldığı ile ölçülüyor. Bunlardan hareketle terörizmin tanımını yaparsak: “Terörün sürekli ve düzenli olarak belli bir siyasi veya başka hedeflere ulaşmak için yapılan eylemelere denir.”

Siber terörü: “Siber uzayda her türlü korkutma ve yıldırma eylemine denir.” şekilinde tanımlayabiliriz. Akademik çalışmalarda siber teröre maruz kalan kişi çıplak bir vatandaş olarak kabul ediliyor. Yani siber terörde hedef bireylerde olabiliyor.”

VİDEO: 104
BAŞLIK: Siber Suçlarla Mücadelede Zorluklar
KONUŞMACI: Hamza Aytaç Doğanay – EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Adli Bilişim Şube Müdür Vekili
ETKİNLİK: 3.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 14 Mart 2019, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara