e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Türk Telekom’dan girişimcilik ekosistemine destek


Türk Telekom’dan girişimcilik ekosistemine destek

Türk Telekom olarak çalışmalarını Strateji ve Eylem Planı’nda yer alan 8 ana maddeyi odaklarına alarak yürüttüklerini söyleyen Türk Telekom Güvenlik Planlama Ofis Müdürü Hasan Hüseyin Özbenli, “İletişim altyapısını elinde bulunduran ve Türkiye’nin verisini tutan bir kurum olarak yeni gelişen teknolojiler, 5G teknolojisi ve IoT güvenliği gibi konularda çalışmalarımızı hız kesmeden artırmış durumdayız” ifadelerini kullandı.

Ulusal kapasitenin geliştirilmesi konusunda insan gücünün önemli bir faktör olduğunu belirten Özbenli, “Türk Telekom olarak son yıllarda özellikle insan gücünün geliştirilmesine yönelik hem istihdam noktasında hem de sektörün farkındalığının artırılması noktasında çalışmalar yürütüyoruz” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Bunlardan bir tanesi geçen yıl düzenlediğimiz ilk online Siber Güvenlik Kampı. Start-up ekosistemini geliştirmek için TT Pilot kapsamında birçok start-up’ı destekliyoruz. Böylece de girişimcilik ekosistemine de Türk Telekom olarak destek veriyoruz.”

 

VİDEO: 562
BAŞLIK: Türk Telekom’dan Girişimcilik Ekosistemine Destek
KONUŞMACI: Hasan Hüseyin Özbenli – Türk Telekom Güvenlik Planlama Ofis Müdürü
ETKİNLİK: 5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 25 Mart 2021, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara