e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Veri Sorumluları Sicili Ve Veri Güvenliği


Veri Sorumluları Sicili Ve Veri Güvenliği

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) himayesinde 25 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nde Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2. Başkanı Cabir Bilirgen moderatörlüğünde “Veri Sorumluları Sicili ve Veri Güvenliği” konusu alanında uzmanları ile ele alındı.

Moderatör KVKK 2. Başkanı Cabir Bilirgen Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile ilgili çalışmalardan bilgi verdikten sonra panelde konuşmalarını yapmaları için Verileri Koruma Kurul Üyesi Şaban Baba “Veri Sorumluları Sicili Kişisel” konusunda, Kişisel Verileri Koruma Kurul Üyesi Dr. Cengiz Paşaoğlu “KVKK kapsamında Veri Güvenliğinin değerlendirilmesi” konusunda sözü verdi.

Kurul Üyesi Şaban Baba, KVKK kuruluşunda oluşturulan Kanunun çalışmasının getirdiği birkaç yeni kavramı açıklarken; Kurul Üyesi Dr. Cengiz Paşaoğlu, veri güvenliğinin önemi, açık rıza kavramı gibi konulara değindi.

VİDEO: 013
BAŞLIK: Veri Sorumluları Sicili Ve Veri Güvenliği
KONUŞMACILAR: Cabir Bilirgen – Şaban Baba – Dr. Cengiz Paşaoğlu
ETKİNLİK: 1. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 25 Ocak 2018, Perşembe
YER: Green Park Otel – Ankara