e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Siber Güvenlik Yapbozun Önemli Parçalarından Biridir


Siber Güvenlik Yapbozun Önemli Parçalarından Biridir

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) himayesinde gerçekleştirilen “e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi” 3. oturumunda; Korun Security Bilgi Güvenliği SecOps Mimarı Kayra Otaner, “Siber güvenlik açısından saldırı, tespit ve önleme” konusunda konuşmasını gerçekleştirdi. Otaner, Bilgi güvenliği mi, bilgi koruma mı?, 360 derece alan hakimiyeti, Zero Turst, saldırı tespit eden ve önleyebilen mimarilere, bilgi koruma için sürdürülebilir süreçler inşa etme başlıkları ile konuyu ayrıntılı şekilde anlattı.

Boğaziçi Üniversitesi BUSİBER Yöneticisi Doç. Dr. Bilgin Metin, “Veri Kaçağı Önleme” konusunda konuşmasını gerçekleştirdi. Doç. Dr. Metin; “Veri sızıntıları ile firmaların itibarlarını, uyumluluğunu, rekabet avantajlarını, finansını, müşteri güvenini ve iş ortaklıklarını olumsuz yönde etkiliyor. Veri kaçağı konusunda bütünsel bir açıdan bakılması gerekiyor. Biz veri kaçağı çözümüne baktığımız zaman uzaktaki sunucuları dahi tarayıp belli kriterlere göre oradaki verileri incelemesi gerekecektir. İyi bir veri kaçağı çözümü bunları sağlamalıdır.” diye konuştu.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mert Özarar, “Kriptografik Açıdan Kişisel Verileri Koruma” konusunda konuşmasını gerçekleştirdi. “Şifreleme yapmadan kişisel verileri korumayı düşünmemiz mümkün değil” diyerek, kriptolojinin kişisel verileri korumadaki önemine konuşmasında vurgu yaptı.

Trend Micro’dan Burak İnce, “KVKK Kapsamında Yapbozun Parçalarını Tamamlamak” konusunda bilgilerini aktardı. İnce, Siber güvenliğin ve ortam veri güvenliğinin sağlanması, kişisel veri güvenliğinin takibi, bilgi teknolojisi sistemlerinin yeterliliği, kişisel verilerin bulutta toplanması gibi başlıklar altında değerlendirmelerde bulundu. Burak İnce konuşmasında “Tek bir yaklaşım tek bir teknoloji tek bir çözüm ile kişisel verilen korunmasının sağlanmasının mümkün olmadığını görüyoruz. Siber güvenlik yapbozun önemli parçalarından biridir.” dedi.

VİDEO: 014
BAŞLIK: Siber Güvenlik Yapbozun Önemli Parçalarından Biridir
KONUŞMACILAR: Kayra Otaner – Doç. Dr. Bilgin Metin – Yrd. Doç. Dr. Mert Özarar – Burak İnce
ETKİNLİK: 1. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 25 Ocak 2018, Perşembe
YER: Green Park Otel – Ankara