e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Yapay zekanın temelini veri oluşturuyor


Yapay zekanın temelini veri oluşturuyor

6’ncı e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi bu yıl KVKK Merkez Binası’nda “Yapay Zeka ve Kişisel Verilerin Korunması” temasıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasında yer alan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, yapay zekanın sahip olduğu becerilerin temelinde kişisel verilerin önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Bununla birlikte yapay zekanın yalnızca kişisel verileri değil, aynı zamanda kişisel olmayan verileri de işleyebildiğini ifade eden Bilir, bundan dolayı Kanunun uygulanması bakımından kişisel verilerin, kişisel olmayan verilerden ayırt edilmesine öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bilir, ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen bir kanundur. Bundan dolayı Kanun, yapay zeka temelli veri işleme konusunda çeşitli güvenceler sağlamaktadır. Açık rıza, teknik ve idari tedbirler, amaçla sınırlılık ilkesi ve özellikle itiraz hakkı gibi güvenceler, yapay zeka kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek risklerin azaltılmasını öngörmektedir.’’ dedi.

Prof. Dr. Faruk Bilir konuşmasını şu şekilde noktaladı: ‘’Kurulun yayımladığı Kararlar, verilen hukuki görüşler, yapılan farkındalık çalışmaları ve bugünkü Zirve gibi düzenlenen etkinlikler sayesinde, kişisel verilerin korunması konusunda önemli bir mesafenin katedildiğini söyleyebilirim. Bu kapsamda CİMER kanalıyla gelenler de dahil olmak üzere; yaklaşık 32 bin başvuru alınmış, bu başvuruların 30 bine yakını sonuçlandırılmıştır. 1071 veri ihlal bildirimi Kurula intikal etmiş, bu bildirimlerden 230’u Kurum internet sitesinde ilan edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda 232 milyon Türk lirası idari para cezası uygulanmıştır. Öte yandan Kanun kapsamına giren konularda 943 hukuki görüş verilmiştir. Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasında yeterli nitelikleri taşıyan 6 taahhütname ise Kurul tarafından onaylanmıştır.”

VİDEO: 683
BAŞLIK: Yapay Zekanın Temelini Veri Oluşturuyor
KONUŞMACI: Prof. Dr. Faruk Bilir – KVKK Başkanı
ETKİNLİK: 6. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 3 Mayıs 2023, Çarşamba
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara