e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Ulusal siber güvenlik bilinci arttırılmalı!


Ulusal siber güvenlik bilinci arttırılmalı!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Bina’da yapılan 7’nci e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nin bu yılki teması; “Siber Tehditler ve Hibrit Savaş 2.0” oldu.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, zirvede yaptığı açılış konuşmasında günümüzde teknolojik gelişmeler ile birlikte yeni tehditler ortaya çıkarken, mevcut tehditlerin ise şekil değiştirdiğine şahit olduklarını söyledi. Karagözoğlu, “Bugünün dünyasında savaş açısından, muharebe alanının değişerek kara, deniz ve havanın ardından, uzay ve siber alanında eklendiğini biliyoruz. Günümüzde, uzaydan saha bilgisi erişiminin mümkün olabildiğini, güç unsurlarının siber alanda saldırı yapabildiğini ve ülkelerin hakimiyet alanlarına müdahale edebildiklerini görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Siber tehditlerin artık sadece bilgisayar sistemlerine verdikleri zararlar ile sınırlı kalmadığını belirten Karagözoğlu, “Bu zirvenin önemli başlığı olan ‘Hibrit Savaş’ kavramı hakkında da biraz konuşmak istiyorum. Hibrit savaş olgusu, ulus devletlerin yanında, devlet dışı aktörler tarafından uygulanan, konvansiyonel askerî yetenekler ve taktikler ile terörizm, şiddet ve kaos yaratma, siber savaş, medya ve ekonomik uygulamalar gibi konvansiyonel olmayan çatışma yaratacak unsurları içeren bir savaş türü olarak tanımlanıyor. Bu bağlamda, hibrit savaşı çok boyutlu bir savaş türü olarak nitelemek yanlış olmayacaktır.” şeklinde konuştu.

Ömer Abdullah Karagözoğlu konuşmasına şu şekilde devam etti: “Siber saldırı ve siber savunma; artık silahlı kuvvetlerin ve askeri operasyonların stratejik olarak yönetilmesi gereken en önemli süreçlerinden biridir. Bu nedenle, pek çok ülke gibi ülkemizde de tüm paydaşlarla birlikte, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapılarımızı daha da güçlendirmeye ve yetişmiş insan kaynağını artırmaya yönelik çalışmalara ve yatırımlara hız veriyoruz. Aynı zamanda, ülkemizde siber saldırı ve tehditlere karşı hazırlıklı olunması, ulusal siber güvenlik bilincinin arttırılması ve kurumların bilgi ve iletişim sistemlerinin güçlendirilmesi çalışmalarına katkı sağlıyor ve sektör paydaşlarımızı yerli ve milli kaynaklar kullanmaya teşvik ediyoruz. 2023-2026 dönemini kapsayan ‘Güçlü ve Büyük Türkiye’ temalı Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nın uygulamaya konulmasıyla ülkemizin bölgesinde ve dünyada daha da etkin ‘Siber Güç’ hâline gelmesi konusunda var gücümüzle çalışıyoruz.”

VİDEO: 682
BAŞLIK: Ulusal Siber Güvenlik Bilinci Arttırılmalı!
KONUŞMACI: Ömer Abdullah Karagözoğlu – BTK Başkanı
ETKİNLİK: 7. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 26 Nisan 2023, Çarşamba
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara