e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

5’inci e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi – Birinci Bölüm


5’inci e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi – Birinci Bölüm

5’inci e-Safe Kişisel verileri Koruma Zirvesi, bu yıl ‘’Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması’’ teması ile 17 Mayıs 2022 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) binasında gerçekleştirildi. Zirve’de Türkiye’nin yakın gelecekte sürekli gündemine girecek olan kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yapılması gerekenler, alanında uzman 17 konuşmacı tarafından değerlendirildi.

“Hukuki Yaklaşım” adı verilen etkinliğin birinci bölümünde; KVKK Başkanlık Müşaviri Seçil Koyuncu, Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Canan Erdoğan, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, Bilgisayar Mühendisi Av. Hasan Selçuk Turan ve Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Av. Özge Evci Eralp belli konu başlıklarında konuşma gerçekleştirdi. Bu konu başlıkları ise şu şekilde:

11:00-11:20 Kişisel Verileri Koruma Kurulu İlke Kararlarına Kısa Bir Bakış – Seçil KOYUNCU – KVKK Başkanlık Müşaviri
11:20-11:40 Çocukların Kişisel Verilerinin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar ve Çocuğun Üstün Menfaati – Dr. Canan ERDOĞAN – Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Öğretim Üyesi
11:40-12:00 Ortak Veri Sorumlusu Kavramı ve KVKK Uygulaması – Doç. Dr. Hüseyin Can AKSOY – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
12:00-12:20 Anonim ve Pseudonim Veri Farkının KVKK Kapsamında Değerlendirilmesi – Av. Hasan Selçuk TURAN – Bilgisayar Mühendisi
12:20-12:40 Metaverse ve Kişisel Verilerin Korunması – Av. Özge Evci ERALP – Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi

VİDEO: 396
BAŞLIK: 5’inci e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi – Birinci Bölüm
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara