e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

6. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi – Birinci Bölüm/Hukuki Yaklaşım


6. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi – Birinci Bölüm/Hukuki Yaklaşım

6’ncı e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi bu yıl KVKK Merkez Binası’nda “Yapay Zeka ve Kişisel Verilerin Korunması” temasıyla gerçekleştirildi.

‘’Hukuki Yaklaşımı’’ adı verilen etkinliğin birinci bölümünde; İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Çiçek Ersoy, Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Av. Özge Evci Eralp, Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Çağlayan Aksoy, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Uzman Yardımcısı Beste Ekin, Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy belli konu başlıklarında konuşma gerçekleştirdi. Bu konu başlıkları ise şu şekilde:

11:00-11:20 Yapay Zeka Modellerinde Kişisel Veri İşleme İlkeleri – Dr. Çiçek Ersoy – İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi
11:20-11:40 Yapay Zekanın Kişisel Veri İşleme Boyutu Konusunda Dünya Genelindeki Çalışmalar ve Öneriler – Av. Özge Evci Eralp – Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi
11:40-12:00 Kişisel Verilerin Korunmasında Blockchain Teknolojisi: Avantajlar, Dezavantajlar ve Hukuki Yönleri – Doç. Dr. Pınar Çağlayan Aksoy – Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
12:00-12:20 Kişisel Verilerin Korunmasında Yapay Zekanın Hukuki ve Cezai Sorumluluğu: Sorumluluk İlkeleri ve Uygulamalar – Beste Ekin – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Uzman Yardımcısı
12:20-12:40 Yapay Zeka ile Otomatik Karar Verme Süreçlerinde Kişisel Veri İşleme İlkeleri – Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy – Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı

VİDEO: 676
BAŞLIK: 6. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi – Birinci Bölüm/Hukuki Yaklaşım
ETKİNLİK: 6. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 3 Mayıs 2023, Çarşamba
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara