e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

6. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi – İkinci Bölüm/Sektörel Yaklaşım


6. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi – İkinci Bölüm/Sektörel Yaklaşım

6’ncı e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi bu yıl KVKK Merkez Binası’nda “Yapay Zeka ve Kişisel Verilerin Korunması” temasıyla gerçekleştirildi.

‘’Sektörel Yaklaşım’’ adı verilen etkinliğin ikinci bölümünde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Uzmanı Nadire Çoruhlu Kamalıoğlu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Uzmanı Mustafa Şeref İşcan, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Ersin Can, TOBB ETU Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. P. Elif Ekmekci, Adli Bilişim Uzmanı Av. Pelin Özkaya belli konu başlıklarında konuşma gerçekleştirdi. Bu konu başlıkları ise şu şekilde:

13.30-13.50 Kişisel Verilerin Korunması Hakkı ve Diğer Anayasal Haklar Kapsamında Denge Testi – Nadire Çoruhlu Kamalıoğlu – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Uzmanı
13.50-14.10 Elektronik Ticaret ve Mesafeli Sözleşmelerde Kişisel Verilerin Korunması – Mustafa Şeref İşcan – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Uzmanı
14.10-14.30 Nesnelerin İnternetinde (IoT) Veri Güvenliği: Yeni Teknolojik Uygulamalar ve Riskler – Ersin Can – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı
14.30-14.50 Sağlık Sektöründe Yapay Zeka Çözümlerinin Kişisel Verilerin Korunması Açısından Değerlendirilmesi – Doç. Dr. P. Elif Ekmekci – TOBB ETU Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
14.50-15.10 Veri İhlallerinin Yapay Zeka ile Engellenmesinde Yöntemler – Av. Pelin Özkaya – Adli Bilişim Uzmanı

VİDEO: 677
BAŞLIK: 6. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi – İkinci Bölüm/Sektörel Yaklaşım
ETKİNLİK: 6. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 3 Mayıs 2023, Çarşamba
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara