e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

6’ıncı e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi – Üçüncü Bölüm/Kamu Yaklaşımı


6’ıncı e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi – Üçüncü Bölüm/Kamu Yaklaşımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin destekleriyle düzenlenen 6’ncı e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi “Kamu ve Özel Sektördeki Siber Güvenlik Zafiyetleri 2.0’’ temasıyla, 17 Mart 2022 tarihinde Ankara’da BTK Merkez Binası’nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte, siber güvenlik ekosistemini oluşturan beş ana paydaş olan; üreticiler, kullanıcılar, sivil toplum kuruluşları (STK), üniversiteler ve kamu kurumlarını temsil eden 15 konuşmacı gün boyunca 3 ayrı teknik bölümde sunum yaptı.

“Kamu Yaklaşımı” adı verilen etkinliğin üçüncü bölümünde; T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanı Muhammet Sami Ulukavak, TBD Bilişim Standartları Platformu Başkanı ve Atılım Üniversitesi Bilg. Müh. Böl. Öğr. Üy. Dr. Ziya KARAKAYA, Kaspersky Satış Öncesi Mühendisi Aydın Can FINDIKÇI, Pavotek Teknoloji ve Inovasyon Müdürü Murat ŞİŞMAN ve TSE, Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Merve Hatice KARATAŞ belli konu başlıklarında konuşma gerçekleştirdi. Bu konu başlıkları ise şu şekilde:

15:30-15:50 Devlet Destekli Siber Savaş ve Gözetlemede Üstünlük Arayışı; Toplumsal Etkileri. – Muhammet Sami Ulukavak – T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanı
15:50-16:10 Bulut Teknolojilerinin Kullanımı ve Potansiyel Açıkları: Askeri, Kamu ve Şirketler Perspektifi. – Dr. Ziya KARAKAYA – TBD Bilişim Standartları Platformu Başkanı ve Atılım Üniversitesi Bilg. Müh. Böl. Öğr. Üy.
16:10-16:30 Kritik Altyapılar ve Endüstriyel Kontrol Sistemleri Güvenliği: Başlamalı Ama nereden? – Aydın Can FINDIKÇI – Kaspersky Satış Öncesi Mühendisi
16:30-16:50 Havacılık Platformu Siber Güvenliği: Yeni Nesil Uçaklar, İnsansız Hava Araçları ve Ötesi – Murat ŞİŞMAN – Pavotek Teknoloji ve Inovasyon Müdürü
16:50-17:10 Sertifikasyon, Akreditasyon, Standartlaşma ve Yönergeler Dünyasında Siber Güvenliğin Yer Alması – Merve Hatice KARATAŞ – TSE, Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanı

VİDEO: 374
BAŞLIK: 6’ıncı e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi – Üçüncü Bölüm/Kamu Yaklaşımı
ETKİNLİK: 6. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 17 Mart 2022, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara