e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Bilgi ve iletişim teknolojileri ihtiyacı siber riskleri beraberinde getirdi


Bilgi ve iletişim teknolojileri ihtiyacı siber riskleri beraberinde getirdi

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bugünümüzü şekillendirdiğini ve geleceğimize yön verdiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Onur Gençer, “Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında ülkemizin refahı ve güvenliğinin temelinde önemli bir paya sahip olan bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelecekte kendine daha büyük bir pay edineceği görülebilmektedir. İnsan hayatına kayda değer ölçüde yön verecek hale gelen teknolojik gelişmelerin doğru ve güvenli şekilde kullanımı, teknolojiye uyum süreçlerinin başarılı bir şekilde üretilmesi, devlet politikalarında bunlara yer verilmesi ve yeni teknolojik gelişmelere yol açacak seviyeye getirilmesi önem arz etmektedir” dedi.

“Özellikle pandemi süreci bize bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatımızda ne kadar önemli bir yeri olduğunu birçok konuda bizlere çözüm sunduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Evde geçirilen vaktin arttığı bu süreç içerisinde bilgi teknolojilerine olan ihtiyaç artarken bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamalarına duyduğumuz ihtiyaç da aynı doğrultuda arttı. Bankacılık ve iletişim sektörü başta olmak üzere birçok sektör evden çalışma alternatiflerini kullanmaya başlarken, eğitim kurumları uzaktan eğitim platformlarıyla öğrencilerine ulaşmakta, e-ticaret sitelerine olan ilgi artmakta ve iş dünyasında toplantılar görüntülü veya telekonferans yöntemleriyle gerçekleştirilmektedir” şeklinde konuşan Gençer, bu durumun bilgi ve iletişim teknolojilerine olan ihtiyacı artırırken güvenlik sorunlarını da beraberinde getirdiğini belirtti.

Gençer, “Bu noktada siber ortamda her bir vatandaşımızın, kurumlarımızın ve tüm ülkemizin güvenliğine yönelik oluşabilecek tehditlere karşı alınması gereken önlemlerin önemi de bir kez daha kendisini göstermiş oldu. Toplumsal refahın, kamu düzeninin ve milli güvenliğinin yapı taşı haline gelen siber güvenliğin sağlanması hususunda 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile Bakanlığımıza verilen yetki ve görevler kapsamında bazı önemli çalışmalar gerçekleştirildi ve bu çalışmaların sonucu olarak da siber güvenlik konusunda ülkemiz iyi bir noktaya gelmiş durumda” ifadelerini kullandı.

VİDEO: 542
BAŞLIK: Bilgi ve İletişim Teknolojileri İhtiyacı Siber Riskleri Beraberinde Getirdi
KONUŞMACI: Onur Gençer – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 25 Mart 2021, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara