e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Çalışanın kullandığı cihazlar üzerinde işverenin denetim yetkisi


Çalışanın kullandığı cihazlar üzerinde işverenin denetim yetkisi

İşveren tarafından sağlanan aracın özel amaçlı kullanımına dair işverenin kurallar koyabileceğini belirten Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Esra Yiğit, “Burada karşımıza farklı ihtimaller çıkıyor. Özel amaçlı kullanımı yasaklamış olabilir. Açıkça izin vermiş olabilir. Zımmi bir izin de olabilir. Hiç kural belirtilmemiş de olabilir” ifadelerini kullandı.

“Anayasa Mahkemesi Kararına göre; işveren yönetim yetkisi kapsamında kural olarak işçinin kullanımına sunduğu iletişim araçlarını denetleyebileceği ve kullanıma ilişkin sınırlamalar öngörebileceği söylenebilir” diyen Dr. Esra Yiğit, sözlerine şöyle devam etti:

“Aynı şekilde Yargıtay’ın da bir kararı var. Karara göre; işveren yönetim hakkı çerçevesinde internetin özel amaçlı kullanımını tamamen yasaklayabilir ve bu yasak sadece acil durumlarda ve işe ilişkin sebeplerden dolayı meşru bir şekilde delinebilir.”

Eğer işveren özel amaçlı kullanımı yasaklamışsa bu yasağa uyulup uyulmadığının kontrolü amacıyla denetleme yapabileceğini dile getiren Yiğit, “İşveren bu kurala uyulup uyulmadığını denetleyeceksek ise de orantılı yapması gerekiyor” dedi.

VİDEO: 591
BAŞLIK: Çalışanın Kullandığı Cihazlar Üzerinde İşverenin Denetim Yetkisi
KONUŞMACI: Dr. Esra Yiğit – Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara