e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Çocukların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin hususlar


Çocukların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin hususlar

Bir kişisel veri üzerinde yapılan; kişisel verinin elde edilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gibi tüm operasyonel işlemlerin kişisel verileri işleme faaliyeti olduğunu dile getiren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Canan Erdoğan, “Çocukların kişisel verilerinin işlenmesi açısından bakacak olursak örneğin; bir çocuğu okula kayıt ettirmeye götürdüğümüzde doğum tarihinden tutunda aile bilgisine ilişkin bilgiler okullar tarafından kayıt edilmektedir. Ebeveynleri ya da kendileri tarafından sosyal medyada fotoğrafları, kişisel bilgileri paylaşılmaktadır. Bir hastaneye götürdüğümüzde sağlık bilgisine ilişkin veriler saklanmaktadır. Yapılan bu tüm operasyonel işlemler çocukların kişisel verilerinin işlenmesi anlamına gelmektedir” dedi.

Çocukların kişisel verilerinin 3 grup tarafından işlendiğini söyleyen Erdoğan, “Bunun ilk grubunu çocuklar kendileri oluşturuyor. Çocuklar özellikle bilişim teknolojileri ve sosyal medya kullanımından kaynaklı olarak kendi kişisel verilerini işleyebiliyorlar. İkinci olarak çocukların kişisel verileri sıklıkla ebeveynleri tarafından da işlenmektedir. Ebeveynler çocuklarının fotoğraf ve videolarını paylaşma yoluyla çok ciddi paralar kazandıklarını görüyoruz. Bir diğer grupta üçüncü kişiler. Özellikle kreşler ya da okullar ne kadar çok aktivite yaptıklarını gösterebilmek için ya WhatsApp grupları kuruyorlar veya o gün içerisinde yaptıkları aktiviteleri dışarıya sergileyebilmek için sıklıkla çocukların görüntülerini veya videolarını paylaşıyorlar” ifadelerini kullanarak sözlerine şöyle devam etti:

“Çocukların kişisel verileri işlenirken göz önünde bulundurulması gereken en önemli husus; çocuğun üstün yararı. Yani çocuğu ilgilendiren her hususta, çocukla ilgili olan her konuda öncelikle göz önünde bulundurulması zorunlu olan husus çocuğun üstün yararının korunmasıdır. Belirli bir somut olayda çocuk için en iyisi ne ise ona yönelik hareket edilmesi gerekmektedir.”

Çocuğun üstün yararına ilişkin olarak Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de dağınık maddeler halinde çocuğun üstün yararına ilişkin hükümlerin yer aldığını ifade eden Erdoğan, “Ama doğrudan 3’üncü maddeye baktığımızda, 1’inci fıkranın son cümlesinde; çocuğu ilgilendiren tüm faaliyetlerde, çocuğun yararının gözetilmesi düşüncesi ön plandadır” dedi.

VİDEO: 557
BAŞLIK: Çocukların Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Hususlar
KONUŞMACI: Dr. Canan Erdoğan – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara