e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Dijital dönüşümün beraberinde getirdiği riskler


Dijital dönüşümün beraberinde getirdiği riskler

‘’Gelişen teknoloji ile birlikte süreçlerin ve insanların dönüşümünü de içine alarak dijitalleşen, içinde barındırdığı her parametrenin birbirine daha bağımlı ve daha bağlı hale geldiği dijital ülkelere dönüşüyoruz.’’ diyen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Birim Müdürü Salih Talay, özellikle pandemi sürecinde de bildiğimiz tüm klasik kavramların dijitalleşme ile birlikte dönüşüme uğradığını vurguladı.

Salih Talay, artık ülkeleri temsil etmek için coğrafi sınırları içerisinde kalan topraklar, kara suları ve hava sahasının yeterli olmadığını belirtti. Kritik altyapıların çalışmasını sağlayan bilişim sistemleri, dijital kimlikler, iletişim ağları, dijitalleşmeyi sağlayan tüm altyapılar ve bu altyapılarda yer alan verilerin dijital ülkeleri oluşturduğunu ifade eden Talay, dijitalleşmenin bu ülkeleri siber uzayın bir parçası haline getirdiğinin altını çizdi.

Dijital dönüşümün, toplumun her kesimini etkilediğini söyleyen Talay, bu dönüşümün sunduğu faydalar olduğu kadar riskleri de barındırdığına dikkat çekti. Salih Talay, ‘’Dijital dönüşümün doğasında bulunan risklerin yönetimi, ulusal refahın ve birliğin sürdürülmesi, geliştirilmesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Dijitalleşmeyle birlikte tehdit uzayı da gelişmekte ve tehditlere her geçen gün yenisi eklenmektedir. Düşmanın ya da tehdidin nerede ve kim olduğunu bulmak her geçen gün zorlaşmaktadır.’’ dedi.

VİDEO: 442
BAŞLIK: Dijital Dönüşümün Beraberinde Getirdiği Riskler
KONUŞMACI: Salih Talay – Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Birim Müdürü