e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kişisel verilerin korunması noktasında GDPR’ın rolü


Kişisel verilerin korunması noktasında GDPR’ın rolü

Yapay zeka ve derin öğrenme, günümüzün önemli koşulları olarak karşımıza çıkıyor. Hayatımızı kolaylaştıran bu teknolojik gelişmeler bir taraftan da verilerimizin korunmasını ve özel hayatın gizliliğinin korunmasını daha güç hale getiriyor. KVKK Başkanlık Müşaviri Seçil Koyuncu, ‘’Dolayısıyla kişisel verilerin korunması noktasında bazı hukuki mekanizmaların geliştirilmesi ya da var olanların güçlendirilmesi önem arz ediyor.’’ diyerek kişisel verilerin korunması noktasını vurguladı.

Koyuncu, ‘’Birleşmiş Milletler’e üye 194 üye var. Bu ülkelerin 128’inde gizlilik ve veri korumasına ilişkin bir düzenleme var. Geri kalan yüzde 10’unda da taslak halinde bir düzenleme var. Bu açıdan baktığımızda aslında bireylerin hatta daha da önemlisi ülkelerin veri korumasına ne kadar önem verdiğini anlıyoruz.’’ dedi. ‘’Kişisel verilerin korunması alanında yapılan düzenlemelere bakıldığında GDPR’ın bir adım önde olduğu görülüyor. Özellikle son zamanlarda yürürlüğe giren kanunların hepsinin GDPR’dan esinlendiği fark ediliyor.’’ diyen Koyuncu, bu anlamda GDPR’ın oyunun kurallarını belirlediğini ifade etti.

Bu noktada GDPR’ın gücünü tarihinin çok eskiye dayanmasından aldığını belirten Koyuncu, GDPR’ın uygulama alanı bakımından güçlü düzenlemelere sahip olduğunun da altını çizdi. Ayrıca Koyuncu, GDPR’ın caydırıcı nitelikteki yaptırımlarının da olduğunu vurguladı.

VİDEO: 441
BAŞLIK: Kişisel Verilerin Korunması Noktasında GDPR’ın Rolü
KONUŞMACI: Seçil Koyuncu – KVKK Başkanlık Müşaviri