e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kamu kurumlarda yurtdışına veri aktarımı nasıl olmalı?


Kamu kurumlarda yurtdışına veri aktarımı nasıl olmalı?

Kamu kurumlarının yurtdışına veri aktarımına ilişkin bilgiler veren Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Adli Bilişim Siber Suç Uzmanı Hamza Aytaç Doğanay, üniversiteler, Bakanlıklar, Kolluk Kuvvetleri, Sağlık Hizmetleri gibi birçok kamu kurumunun yurtdışına veri aktarım ihtiyacı olduğunu ve bu aktarımların açık rıza alınarak veya Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda ön görülen diğer hallerde açık rıza aranmaksızın gerçekleştirilebileceğini söyledi.

“Verilerin aktarımına barındırma olarak baktığımız zaman; Cumhurbaşkanlığı’nın 6 Temmuz 2019 tarihli ve Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri konulu 2019/12 sayılı Genelgesi’nin ‘Kamu kurum ve kuruluşlarına ait veriler, kurumların kendi özel sistemleri veya kurum kontrolündeki yerli hizmet sağlayıcılar hariç bulut depolama hizmetlerinde saklanmayacak’ içerikli maddesine göre kamu kurumları verilerini yurtdışı sunucularında tutmamaktadır” diyen Doğanay, barındırma olarak yurtdışına aktarım bu genelge ile engellenmiş olsa bile özellikle pandemi süreci ile birlikte Gmail, Office 365, Zoom, Skype, Cisco, WebEx, Microsoft Teams gibi bulut ve toplantı platformlarının yoğun olarak kullanıldığı, bu yolla bir kısım kişisel verilerin yurtdışına aktarıldığını belirtti.

VİDEO: 633
BAŞLIK: Kamu Kurumlarda Yurtdışına Veri Aktarımı Nasıl Olmalı?
KONUŞMACI: Hamza Aytaç Doğanay – Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Adli Bilişim Siber Suç Uzmanı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara