e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Eylem Planı’nda STK’ların görevleri nelerdir?


Eylem Planı’nda STK’ların görevleri nelerdir?

2.0 olarak adlandırılan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nda sekiz tane stratejik hedef olduğunu söyleyen Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 2’nci Başkanı Ali Yazıcı, bu hedeflerin hepsinin STK’ların (Sivil Toplum Kuruluşu) ana çalışma faaliyetleri içerisinde yer aldığını belirtti.

Yazıcı, bu maddeleri içerisinde yer alan “ulusal kapasitenin geliştirilmesi, organik siber güvenlik ağı, yeni nesil teknolojilerin güvenliği, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi ve desteklenmesi, siber güvenliğin milli güvenliğe entegrasyonu” gibi konuların STK’ların öncelikli alanlarından biri olduğunu dile getirdi.

VİDEO: 632
BAŞLIK: Eylem Planı’nda STK’ların Görevleri Nelerdir?
KONUŞMACI: Ali Yazıcı – Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 2’nci Başkanı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 25 Mart 2021, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara