e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kanunda kişisel veri işleme şartları


Kanunda kişisel veri işleme şartları

Kişisel verilerin işlenmesi bakımından Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uyum sağlanmasının önemli olduğuna vurgu yapan KVKK Başkanlık Müşaviri Tuğba Yiğit, “Kanunumuz çerçeve bir kanundur. Dolayısıyla diğer kanunlarda da kişisel verilerin işlenmesine, aktarılmasına ilişkin çeşitli hükümler bulunmaktadır” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Diğer kanun hükümleri de kişisel verilerin hukuka uygunluğunu sağlamak bakımından önem arz etmektedir. Dolayısıyla kişisel verilerin işlenmesinde genel ilkeler çok önemlidir. Bu anlamda 4’üncü maddemizde sayılan hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma gibi. Örneğin; sağlık verilerinin doğru tutulması, spor salonlarına giriş çıkışta ya da işverenlerin çalışanlarının mesai takibini yapmak amacıyla biyometrik verilerini işlemesi kişilerin açık rızası olsa bile ölçülülük ilkesine aykırı bulduğu için bu anlamda kişisel verilerin işlenmesi noktasında ölçülülük ilkesine uyulmalıdır.”

5’inci maddede ise genel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesine yönelik şartların düzenleme altına alındığını söyleyen Yiğit, “Burada esasen açık rıza ve diğer tüm veri işleme şartlarını birlikte değerlendiriyoruz. Örneğin; bir elektronik ticaret vasıtasıyla satın aldığımız bir ürüne ilişkin olarak kişisel verilerimizin işlenmesi noktasında adres bilgilerimizin, iletişim bilgilerimizin işlenmesi, bir sözleşmenin kurulması ya da ifası için sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi bakımından zorunlu bir kişisel veri işleme yoludur. Kişinin kendisi tarafından alenileştirme amacıyla bağlantılı olarak kişisel verilerinin işlenmesi yine hukuka uygunluğu tesis eden bir veri işleme şartıdır” dedi.

“Açık rıza hususu özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından da yine geçerli bir veri işleme şartıdır” ifadelerini kullanan Yiğit, sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verilerin de kanunlarda açıkça ön görülmesi halinde işlenebileceğini belirtti.

VİDEO: 437
BAŞLIK: Kanunda Kişisel Veri İşleme Şartları
KONUŞMACI: Tuğba Yiğit – KVKK Başkanlık Müşaviri
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara