e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Aykırılık Halinde Uygulanacak Yaptırımlar


Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Aykırılık Halinde Uygulanacak Yaptırımlar

3.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 12 Kasım 2020’de, Ankara’da, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nda (KVKK) hibrit etkinlik formatında gerçekleştirildi. Etkinliğin fiziksel bölümüne, KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, sponsorlar ve konuşmacılar katıldı.

Etkinlikte, kişisel verileri koruma uzmanlarının yanı sıra bu alanda faaliyet gösteren siber güvenlik firmalarının temsilcileri ve hukukçular, konuyu pek çok farklı açıdan ele aldı. Zirve bu yıl, COVID-19 salgını nedeniyle hem fiziksel olarak hem de çevrim içi şekilde hibrit etkinlik formatında gerçekleştirildi. KVKK binasında gerçekleştirilen etkinliğin fiziksel bölümüne; protokol, konuşmacılar, sponsorlar ve basın mensupları kabul edildi. İzleyiciler ise etkinliği, e-Safe’in resmi YouTube kanalı üzerinden ve Türksat Kablo-Net üzerinden canlı olarak takip ettiler.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Uzmanı Ezgi Ergüneş Duran, kişisel verilerin korunması mevzuatına aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları anlattı. Duran, konuşmasına şöyle başladı: “İdari yaptırımların ve kabahatlerin düzenlendiği çerçeve kanun, Kabahatler Kanunu’dur. Burada yer alan pek çok hüküm, bize 6698 Sayılı Kanun’daki yaptırımların nasıl uygulanacağı konusunda yol gösterecektir.”

Duran, Kabahatler Kanunu’nda yer alan birkaç temel düzenlemeye değinerek devam etti.

VİDEO: 218
BAŞLIK: Türkiye’deki KVK Mevzuatı ile Avrupa Birliği’nin GDPR Yönetmeliğinin Karşılaştırılması
KONUŞMACI: Ezgi Ergüneş Duran – KVKK Uzmanı
ETKİNLİK: 3.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara