e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nın Amaçları


Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nın Amaçları

Uluslararası Strateji ve Eylem Planı kapsamında yapılacak faaliyetlerden bahseden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Onur Gençer, “Kritik altyapı sektörlerinin korunmasına yönelik olarak süreklilik içerisinde yürütülmesi gerekli bu faaliyetlerin değişen siber tehdit vektörleri ve ortaya çıkan ulusal ihtiyaçlar ile teknolojide yaşanan gelişmeler dikkate alınarak daha etkin bir şekilde yürütülmesine devam edilecektir” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Bu amaçla kritik altyapıların korunması stratejik amaçlardan biri olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede gerçekleştirilecek çalışmalarda uluslararası bilgi güvenliği standartlarının kamu ve özel sektörde uygulanmasının yaygınlaştırılması, alt yapılarda üretici bağımlılığının önüne geçilmesi, yurt içinde üretilen verilerin yurt içinde kalması gibi konular anahtar rol oynayacaktır. Bunun yanında sektörel düzenlemelerin geliştirilmesi ve denetim mekanizmalarının oluşturulması, acil durum hazırlık planlarının hayata geçirilmesi ve güvenli bir teknolojik dönüşümün sağlanması önceliklerimiz arasında yer almaktadır.”

Ulusal siber güvenliğin sağlanmasındaki en önemli bileşenlerden birisinin uzman ve nitelikli insan kaynağına sahip olmak olduğunu vurgulayan Gençer, “Bu alandan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi odak noktalarımızdan biridir. Siber güvenlik uzmanlığı kavramının geliştirilerek mesleki nitelik kazandırılması, üniversitelerde siber güvenlik ve ilgili alanlardaki programların yaygınlaştırılması ve siber suçla mücadelede görev yapan personeli uzmanlık seviyesini arttırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla toplumun tüm kesimlerinde siber güvenlik kültürünün yerleşmesi çağın gereklerinden biridir. Bu kültürün temeli ise yüksek düzeyde farkındalığın sağlanmasıdır. Bu bağlamda bireysel kurumsal ve ulusal ölçeklerde farkındalığı arttırıcı çalışmaların gerçekleştirilmesi, aileler, çocuklar, öğrenciler, gençler, kadınlar, yaşlılar ve engellilere yönelik kısacası toplumun her kesimine ulaşılması öncelikle hedeflerimiz arasında yer almaktadır” şeklinde konuştu.

Çocukların siber ortamda korunmasına yönelik farkındalık kampanyaları ve ailelere düşen sorumluluklara ilişkin bilinç düzeyinin arttırılması yönünde de çalışmaların yapılmasının da eylem planının amaçları arasında yer aldığını belirten Gençer, “Organik bir siber güvenlik ailesi siber güvenlik alanında çalışan veya siber güvenliğe ilgi duyan her kesimden insanın bilgi ve tecrübe paylaşımına katılmasına, imkân ve yön verecek çalışmanın geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda USOM’un mevcut paydaşlarıyla olan bilgi ve alışverişinin ve etkileşiminin daha ileriye taşınması hedeflenmektedir. Bir yandan kamu kurumlarımız ve özel sektörümüz ile siber tehditlere ilişkin bilgi paylaşımını arttırırken, diğer yandan da ülke genelinde siber güvenlik konusunda çalışma yürüten gençlerimiz başta olmak üzere bu alandaki paydaşlarla yeni bağlar kurmak önem arz etmektedir. Bu doğrultuda karşılıklı destek ve geri bildirim mekanizmaları ile ulusal siber güvenliğe katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Böylece tüm paydaşlarla etkileşimi sürdürülerek ulusal çapta canlı aktif ve organik bir siber güvenlik ağı oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda yapılacak çalışmaların proaktif savunmanın pekiştirilmesi, siber caydırıcılığın sağlanması ve saldırıların oluşmadan test edilerek önlem alınması sağlanacaktır” dedi.

VİDEO: 550
BAŞLIK: Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nın Amaçları
KONUŞMACI: Onur Gençer – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 25 Mart 2021, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara