e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Savunmadığın Yer Senin Değildir?


Savunmadığın Yer Senin Değildir?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) himayesinde 30 Mart gününde “Make It Safer” sloganıyla düzenlenen 1. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Dijital ekonominin faydalarına ulaşmak için internete ve bilgi teknolojilerine yönelik olarak “güvenli” ve “güvenilir” bir ortam oluşturmak durumunda olmamız gerektiğini belirten Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan Eğer biz, vatansever insanlar olarak bu işi ciddiye almazsak, bilmeliyiz ki, yarınlarımız olmayacak. Savunmadığın yer senin değildir, dedi ve şunları söyledi: “İnternet ortamında mutlak bir güvenlikten bahsetmek mümkün değil. Uygulamalarda, sistemlerde ve teknolojik çözümlerde karşılaşılan tasarım hataları ve her yeni gün keşfedilen zafiyetler, siber ortamda tehditlerin devamlılığını göstermektedir. Bununla birlikte, siber saldırılara karşı hazırlık seviyesinin artırılması ve güvenlik seviyemizin yükseltilmesi için yapılacaklar olduğunun farkında olmalıyız. Daima ileri düzeyde teyakkuzda olmak ve özellikle önleyici mahiyette tedbirleri sürekli olarak geliştirmek durumundayız. Bütün bunlar bize, saldırganlar için zor bir hedef olma misyonunu yüklemektedir. Aslında bu sadece siber alem için değil, içinde yaşanan ve yaşanılan bütün sistemler için geçerli bir nokta. Bize düşen süreç içerisinde teknolojik imkan ve kabiliyetleri artırarak, siber olayları gerçekleşmeden önce tespit etmek ve hızlı müdahale ve koordinasyon ile ortaya çıkabilecek zararları en aza indirme gayreti içindeyiz.” dedi.

BTK Başkanı Sayan ayrıca şu sözleri ekledi: “Günümüzde siber güvenlik artık bireysel veya kurumsal olmaktan öte, devletler açısından önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir. Ülkeler siber güvenlik alanındaki çalışmalarını büyük oranda gizlilik içerisinde yürütmektedir. Olası bir siber savaş halinde tarafların karşılıklı olarak birbirlerine ne kadar zarar verebileceği bu alandaki en ileri düzey ülkeleri bile ürkütmekte, bu durum daha fazla, daha büyük ve daha güçlü imkan ve kabiliyetlerin arayışına yol açmaktadır. Ülkeler bir yandan da dahil oldukları çok taraflı veya ikili işbirlikleri ile bu riskleri asgariye indirmek ve bilgi alışverişini üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda bizler de gerek kamu içindeki gerekse özel sektördeki paydaşlarımızla birlikte ülkemizin siber güvenliğine yönelik her türlü imkan ve kabiliyeti uluslararası paydaşlarla da koordine ederek artırma azim ve kararlılığı içerisindeyiz.”

VİDEO: 004
BAŞLIK: Savunmadığın Yer Senin Değildir?
KONUŞMACI: Dr. Ömer Fatih Sayan
ETKİNLİK: 1.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 30 Mart 2017, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara