e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Siber güvenlik ekosisteminde STK’ların rolü


Siber güvenlik ekosisteminde STK’ların rolü

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 2’nci Başkanı Ali Yazıcı, siber güvenlik ekosisteminin oluşturulmasının, geliştirilmesinin, yeniden ihtiyaçlara göre yapılandırılmasının, güncellenmesinin ve sürdürülebilirliğinin STK’ların (Sivil Toplum Kuruluşu) ana görevlerinden biri olduğunu söyledi.

Siber güvenlik ekosisteminin paydaşlarından da söz eden Yazıcı, “Siber güvenlik ekosisteminin paydaşları arasında ilk başta devlet/kamu kurumları yer alıyor. Kritik altyapılar var. Özel sektör, üniversiteler ve vatandaşlar var” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“STK’lar bu bütün paydaşları bütünleştiren bir yapı. Çünkü STK’ların amaçları farklı din, dil, cinsiyet, meslek, kurumdan ve kültürden gelen bireylerin edinmiş oldukları tecrübe ve birikimleri kamu yararına sunmadır. Dolayısıyla da siber güvenlik ekosistemine baktığımızda çok disiplinli bir alan. STK’lar da yapıları gereği hem politika ve stratejilerin belirlenmesi, hem de eylem planlarının hazırlanması noktasında doğru çözümü doğru zamanda ve doğru paydaşlarla oluşturma yeteneğine sahiptir.”

VİDEO: 628
BAŞLIK: Siber Güvenlik Ekosisteminde STK’ların Rolü
KONUŞMACI: Ali Yazıcı – Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 2’nci Başkanı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 25 Mart 2021, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara