e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler nelerdir?


Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler nelerdir?

Kişisel Veri Güvenliği Rehberi’nde yer alan teknik ve idari tedbirlerin dikkate alınması gerektiğini belirten KVK Uzmanı Yasin Zengin, bu rehberde yazan idari tedbirleri şu şekilde sıraladı:

• Kişisel verilerin mümkün olduğunca azaltılması
• Mevcut risk ve tehditlerin belirlenmesi/risk analizi
• Politika ve prosedürler
• Çalışanların eğitilmesi ve farkındalık
• Veri işleyenler ile ilişkilerin yönetimi

Yasin Zengin, bu rehberde yer alan teknik tedbirleri ise şu şekilde sıraladı:

• Şifre/parola güvenliği
• Sızma testi
• Yazılım değişikliğinde ve geliştirmede testler
• Veri maskeleme
• Veri kaybı/sızıntısı önleme sistemleri
• Saldırı tespit ve önleme sistemleri
• Yedekleme
• Güvenlik duvarları
• Ağ güvenliği

VİDEO: 629
BAŞLIK: Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler Nelerdir?
KONUŞMACI: Yasin Zengin – KVK Uzmanı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara