e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Ticari nitelikteki iletilerde onay süreci


Ticari nitelikteki iletilerde onay süreci

KVK Uzmanı Ahmet Said Altın, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da iletinin; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli ileti olarak tanımlandığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’unun 6’ncı maddesinde; ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi halinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz. İkinci fıkrada ise, esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebileceği belirtilmiştir.”

VİDEO: 603
BAŞLIK: Ticari Nitelikteki İletilerde Onay Süreci
KONUŞMACI: Ahmet Said Altın – KVK Uzmanı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara