e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Yedeklemelerin Kanuna Uygunluğu


Yedeklemelerin Kanuna Uygunluğu

e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 25 Ocak 2018’de, Ankara’da, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) himayesinde gerçekleştirildi. Zirvede Av. Özgür Eralp moderatörlüğünde “Kişisel Verileri Korumanın Hukuki Yönü” konusu alanında uzmanları ile ele alındı.

Etkinlikte, kişisel verileri koruma uzmanlarının yanı sıra bu alanda faaliyet gösteren siber güvenlik firmalarının temsilcileri ve hukukçular, konuyu pek çok farklı açıdan ele aldı. İlki düzenlenen zirvede protokol, konuşmacılar, sponsorlar, basın mensupları ve konuyla ilgili ziyaretçiler de katıldı.

Adli Bilişim Uzmanı Av. İbrahim Saruhan ise ‘Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi’ konusunda bilgilerini katılımcılarla paylaştı. İbrahim Saruhan konuşmasına şu sözlerle devam etti: ‘’Çok büyük verileri tabanlarına sahipseniz zaten yedekleme yaparsınız. Bunun içinde yedekleme yaptığınız müddetçe erişimi kontrol etmelisiniz. Sadece IT uzmanları ve sorumlu kişinin ulaşabileceği bir sistem olmalı, başka kimse ulaşmamalı.’’

RP-Legal Kurucu – Yönetici Av. Çiğdem Ayözger, ‘KVKK Yönetmelikleri Kapsamında Dikkat Edilmesi Gerekenler’ konusunda bilgilerini katılımcılarla paylaştı. Çiğdem Ayözger konuşmasına şu sözlerle devam etti: ‘’Zaten bir politika dökümanı oluşturmanız gerekiyor. O politika dökümanının içerisinde de hem kanun hem yönetmelikten bahisle hangi prosedürü seçtiğinizi, hangi aralıklarla uygulayacağınızı ve bu yaptığınız şeyin de kaydını en az 3 yıl tutmanız gerekiyor. Bu aslında herhangi bir soruşturma olduğunda geri dönüp, imha edilip edilmediğine bakmayı da sağlıyor. Politika dökümanını doğru şekilde hazırlarsanız, yedeklemeleri de doğru şekilde yapmış olursunuz.’’

Av. Metin Kaya, ‘Kişisel verileri koruma kanununun kurumlara getirdiği yükümlülükler’ konusunda bilgilerini katılımcılarla paylaştı. Av. Metin Kaya sözlerine şu şekilde devam etti: ‘’Çatışan düzenlemelerle ilgili olarak, rekabet uygulamasında benzer sıkıntılar var. Avukatların, mühendislerin, hekimlerin belirli tarifeleri vardır. Bunlara göre de ücret belirlerler. Rekabet kurumunun bunların tamamıyla ilgili kararları var. Bunların aslında rekabeti ihlal eder mahiyette olduğunu tespit ettiğini görüyoruz kararların. Ancak bunlar bir kanunla ya da kanuna dayanılarak düzenlenmiştir. Bu nedenle TBMM’ye öneride bulunulmasına karar verilmiştir. Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yeni düzenlemeler ve pek çok yerde bununla bağdaşmayan düzenlemelere rastlayacağız.’’

VİDEO: 321
BAŞLIK: Yedeklemelerin Kanuna Uygunluğu
KONUŞMACILAR: Çiğdem Ayözger – İbrahim Saruhan – Metin Kaya
ETKİNLİK: 1. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 25 Ocak 2018, Perşembe
YER: Green Park Otel – Ankara