e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

2023’te Siber Güvenlik Pazarı 240 Milyar Dolarlar Civarında Olacak


2023’te Siber Güvenlik Pazarı 240 Milyar Dolarlar Civarında Olacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) himayesinde, 25 Mart 2021’de, Ankara’da, hibrit olarak gerçekleştirilen 5.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde, “Türkiye’nin Siber Güvenlik Yol Haritası 2.0” konusu masaya yatırıldı. Etkinliğe, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve sektör temsilcileri katıldı.

HAVELSAN Siber Güvenlik Direktörü Dr. Mert Özarar, Siber Güvenliğin Milli Güvenliğe Entegrasyonu’nu anlattı. Dr. Özarar, şunları söyledi: “Bizim yaptığımız araştırmalara göre, 2020 sonuna kadar, her 5 saldırıdan 2’si, bir malware yani kötücül yazılım ile gerçekleşiyor. Daha sonra dağılımlar var içerisinde ama ‘hesabı ele geçirme’ de çok çok kıymetli.”

Dr. Özarar, konunun maddi boyutunu ele alarak devam etti: “Bakalım rakamlar nasıl artıyor? 2017’de 137 milyar dolarlık bir pazardan bahsederken, günümüzde, bu sene sonu itibarı ile yaklaşık 203 milyar dolarlık bir harcama yapılacağını tahmin ediyoruz. 2023’te bu rakam 240 milyar dolarlar civarında olacak. Gitgide artıyor, hiç azalan bir eğri yok. Hatta pandemi ile beraber, bu sayıların daha da üstel olarak artacağını sizlere ifade edebilirim.”

VİDEO: 263
BAŞLIK: 2023’te Siber Güvenlik Pazarı 240 Milyar Dolarlar Civarında Olacak
KONUŞMACI: Dr. Mert Özarar – HAVELSAN Siber Güvenlik Direktörü
ETKİNLİK: 5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 25 Mart 2021, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara