e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi – Plaket Töreni


5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi – Plaket Töreni

5’inci e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, bu yıl ‘’Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması’’ teması ile 17 Mayıs 2022 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) binasında gerçekleştirildi. Zirve’de Türkiye’nin yakın gelecekte sürekli gündemine girecek olan kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yapılması gerekenler, alanında uzman 17 konuşmacı tarafından değerlendirildi.

Etkinlik, e-Safe Kurucusu ve Zirve Başkanı Musa Savaş, Türk Telekom Regülasyon Uyum Direktörü Numan İleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir’in açılış konuşmalıyla başladı.

Açılış konuşmalarının ardından Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Türk Telekom Regülasyon Uyum Direktörü Numan İleri’ye plaket takdim etti. e-Safe Kurucusu ve Zirve Başkanı Musa Savaş ise, Prof. Dr. Faruk Bilir’e plaket takdim etti.

VİDEO: 402
BAŞLIK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi – Plaket Töreni
SUNUCU: Çetin Ünsalan
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara