e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Bilgi yönetiminin temel esasları nelerdir?


Bilgi yönetiminin temel esasları nelerdir?

Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu, ortada bir rekabet olduğu sürece mutlaka işletmelere akan, yığılan bir veri olduğunu söyledi.

Bu verinin depolanması, düzenlenmesi, sorgulanması veya özetlenmeye hazır hale getirilmesinin veri analistlerinin görevlerinden birisi olduğunu belirten Yeloğlu, “Ama bunu bir üst kademeye taşıdığımızda özellikle operasyonel seviyeden yönetsel seviyeye çıkardığımızda biz elde edilen verileri nasıl anlamlı hale getireceğimiz konusunda yoğun çaba sarf ediyoruz” dedi.

“Karar verme süreci biraz daha karmaşık hale geldiğinde artık iş karar destek sistemlerine, yapay zekâya, derin öğrenmeye ve algoritmik karar sistemleri olmak üzere karşımıza çıkıyor” diyen Yeloğlu, algoritmanın bir kararın verilebilmesi için programlanmış, standartlaştırılmış bir süreç olduğunu dile getirdi.

VİDEO: 597
BAŞLIK: Bilgi Yönetiminin Temel Esasları Nelerdir?
KONUŞMACI: Prof. Dr. Hakkı Okan Yeloğlu – Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü Başkanı
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara