e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Çin, devlet destekli hacker’ları ile iş başında!


Çin, devlet destekli hacker’ları ile iş başında!

Son zamanlarda siber casusluk saldırıları için fidye yazılımını tuzak olarak kullanan devlet destekli hacker’lar gündeme geldi.

Çin merkezli bir APT grubu, kampanyalarının arkasındaki gerçek operasyonel ve taktik hedefleri örtbas etmek için muhtemelen kısa ömürlü fidye yazılımlarını tuzak olarak kullanıyor. Secureworks tarafından Bronze Starlight olarak adlandırılan bir hacker grubunun devlet destekli olduğu vurgulandı.

Bronze Starlight’ın, ağ içinde bir yer edindikten sonra yanal hareket için Cobalt Strike ve Windows Yönetim Araçları’nı kullanmak gibi tekniklere başvurduğunun belirtildi.

Araştırmacılar, ‘’Bronze Starlight’ın fikri mülkiyeti çalmak veya casusluk yapmak gibi temel motivasyonla, fidye yazılımını finansal kazançtan ziyade bir sis perdesi olarak kullanılması bekleniyor.’’ dedi.

2021 ortalarından itibaren aktif olarak gözlemlenen Bronze Starlight, fidye yazılımının saldırı döngüsünün tüm aşamalarında yer aldığının altını çizdi. Ayrıca ortaya çıkan bu tehdit kümesinin Microsoft tarafından da izlendiğini belirtti. Microsoft, “DEV-0401 adını verdiğimiz tehdit kümesi, kendi fidye yazılımı yüklerini koruduğu ve sık sık yeniden markaladığı için, yüke dayalı raporlamada farklı gruplar olarak görünebilir ve bunlara yönelik algılamalardan, eylemlerden kaçınabilir.” şeklinde konuştu.

Kurbanları arasında Brezilya ve ABD’deki ilaç şirketleri, Çin ve Hong Kong’da ofisleri bulunan ABD merkezli bir medya kuruluşu, Litvanya ve Japonya’daki elektronik bileşen tasarımcıları ve üreticileri, ABD’de bir hukuk firmasının yer alması ise dikkat çekti.