e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Çocuk kimdir?


Çocuk kimdir?

Çocukların haklarını ele alan en geniş kapsamlı uluslararası düzenlemenin Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme olduğunu söyleyen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Canan Erdoğan, “Bu sözleşme kapsamında; çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken bir yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır” dedi.

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na göre de çocuğun daha erken yaşta ergen olsa bile on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi ifade ettiğini belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Türk Medeni Kanunu’na baktığımızda burada çocukla ilgili doğrudan bir düzenleme yok. Ama kişilik çocuğun sağ ve tam doğumuyla başlayan ve ölümle sona eren evreyi ifade ediyor. Hukukumuzda da erginlik yaşı on sekiz yaş olarak düzenlenmiştir.”

VİDEO: 555
BAŞLIK: Çocuk Kimdir?
KONUŞMACI: Dr. Canan Erdoğan – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara